Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de para politikalarının bankaların karlılıkları üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 1990-2010 dönemi dikkate alınarak Türkiye'de Merkez Bankası tarafından yürütülen para politikasının bankaların karlılıkları üzerine etkileri analiz edilmiştir. Analizlerde, reeskont oranı, banka mevduat faiz oranı, disponibilite oranı ve zorunlu karşılık oranları açıklayıcı değişken olarak dikkate alınmış olup, birim kök testi, eş-bütünleşme testi, granger nedensellik testi ve regresyon testinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Vakıflar Bankasının reel karlılık oranı ile Albaraka Türk'ün reel karlılık oranı arasında ve disponibilite oranı ile zorunlu karşılık oranı arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları, sadece Vakıflar Bankasına ilişkin modelin anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre dikkate alınan değişkenlerden sadece zorunlu karşılık oranı Vakıflar Bankasının karlılığını olumlu yönde etkilemektedir.

Özet İngilizce :

This study, conducted by the Central Bank of Turkey 1990-2010 period, taking into account the effects of monetary policy on banks' profitability has been analyzed. In the analysis, the rediscount rate, bank deposit interest rate, liquidity ratio and the required reserve ratio is taken into account as an explanatory variable, the unit root test, co-integration tests, Granger causality test and regression test were used. According to the results of analysis of Foundations Bank, Albaraka Turk with the real rate of return of the real rate of return with the required reserve ratio and liquidity ratio is the relationship between the one-way causality has been identified. The results of regression analysis, the model was significant for not only reveals the Foundations Bank. Accordingly, the required reserve ratio of only positively affect the profitability of Foundations Bank.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :