Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 14 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk tarımının avrupa birliği ülkeleri karşısındaki sektörel rekabet gücü

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan istikrarsızlıkların yanı sıra global krizlere bağlı olarak karşılaşılan sorunlar mikro ölçekte sektörlerin makro ölçekte ise ekonomilerin değişen piyasa koşullarına göre yeniden yapılandırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan küreselleşme sürecine bağlı olarak ülke ekonomilerine yönelik rekabet gücünün ortaya kon-ması önem kazanmıştır. Bu çalışmada Türk tarım sektörünün Avrupa Birliği ülkeleri karşısındaki rekabet gücü Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksi yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Analiz sonucunda, Türkiye'nin meyve- sebze, şeker-bal ve şeker hammaddesi ürün grupları ticareti yüksek rekabet gücüne sahipken canlı hayvan ürün grubunda ise oldukça düşük reka-bet gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In addition to the instability experienced in national and international markets as the glo-bal crisis due to problems encountered in microscale sector of the economy at the macro scale, according to changing market conditions, has revealed the need for restructuring. on the other hand, depending on the globalization process advances occurring in the country was dragged into a new quest. In this context, the competitiveness of national economy, especially at the sectoral level is gaining importance. In this studies of the Turkish agricultural sector competitiveness across the European Union countries with the help of Revealed Comparative Advantage index were analyzed. As a result of Turkey's fruit and vegetable sector, the sugar-honey trade, trade in sugar material with high competitiveness in trade of live animals, while the relatively low were found to be competitive.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :