Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketicilerin alışveriş merkezi ziyareti ve davranışı: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

Alışveriş merkezlerinin gelişmesi ve tüketicilerin günlük yaşamında daha çok yer alması ile perakende stratejileri ve perakende anlayışı değişiklikler göstermiştir. Bu çalışmada genç, üniversite öğrencisi tüketicilerin alışveriş merkezi ziyareti ve davranışları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri, Türkiye'de perakende sektörü açısından en gelişmiş şehirlerden biri olan İstanbul'da yaşayan gençlerden elde edildi. Anket yöntemi ile üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen çalışma ile tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve alışveriş merkezi ziyaretlerini açıklamada rol oynayan boyutlar hakkında, batılı ülkelerde yapılmış çalışmaların sonuçlarına benzer bulgulara ulaşılmıştır. Sonuçlar, alışveriş alışkanlıklarının yanısıra bazı alışveriş merkezine gitme sebeplerini ön plana çıkarmıştır. Bu çalışma, perakende sektörü ve alışveriş merkezi yönetimlerine faydalı çıkarımlar sağlamıştır.

Özet İngilizce :

The retail strategies and the retail concept showed important changes with the development and the growing place of the shopping malls in consumers daily life. In this study, we aimed to assess young, university student consumers shopping mall visit and behavior. The necessary data is obtained from the young adults living in İstanbul, one of the most developed cities in terms of retail industry. The results indicated the primacy of certain shopping motives over others in explaining why consumers visited shopping malls in addition to shopping habits. The study has several implications for the industry and the shopping mall management.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :