Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stok hesaplarının denetiminde iç kontrol sistemi ve iç denetimin önemi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD1, Selçuk Üniversitesi, Akören Ali Rıza Ercan MYO., Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme varlıkları içerisinde en yüksek paya sahip olan stokların Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine, Muhasebenin Temel Kavramlarına, Uluslararası ve Ulusal Muhasebe Standartları ile vergi mevzuatına uygun olarak kayıtlara alınıp, alınmadığının, değerleme ölçülerine uygun olarak değerlenerek finansal tablolarda dürüst bir biçimde raporlanıp, raporlanmadığının araştırılması stok hesaplarının denetiminde temel amacı oluşturmaktadır. Stokların doğru olarak raporlanabilmesi işletmede etkin bir belgeleme sisteminin ve ayrıntılı bir muhasebe kayıt düzeninin kurulmasını gerektirmektedir. Bu da ancak işletmede uygun bir biçimde işletilen iç kontrol sisteminin varlığına bağlıdır. Çünkü işletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı, güvenilir finansal raporlama yapılması, faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi, kanun ve düzenlemelere uygunluk anlamına gelmektedir. Bu nedenle stok hesaplarında yer alan ve finansal tablolara yansıtılan bilgilerle ilgili olarak işletme yönetiminin iddialarının gerçekten doğru olup, olmadığının değişik denetim teknik ve yordamları uygulanarak ortaya konulması ve stoklara ilişkin tutarların finansal tabloların dürüstlüğünü gösterecek şekilde doğru bir biçimde raporlanarak bu tablolarda yer almasının sağlanması açısından işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı ve iç denetim büyük önem arz etmektedir.

Özet İngilizce :

The main objective in auditing stock accounts is to explore whether stocks, which have the biggest share in corporate assets, are recorded in compliance with Generally Accepted Accounting Principles, Fundamental Concepts of Accounting, International and Domestic Accounting Principles and tax legislation; and whether they are reported fairly in financial statements by being valued properly according to valuation principles. Accurate reporting of stocks necessitates an effective documentation system and a detailed bookkeeping system in the firm. This, on the other hand, depends on the presence of an internal control system that functions properly. The presence of an effective internal control system in firms ensures reliable financial reporting, effective and efficient operations and compliance with laws and regulations. Therefore, the presence of an effective internal control mechanism and internal auditing are of importance in investigating whether claims of managements about the data included in stock accounts and recorded in financial statements are correct or not through various auditing techniques and methods, and in ensuring the accurate reporting of the amounts related to stocks in order to show the fairness of financial statements.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :