Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sigorta işletmelerinde iç denetim uygulamalarının iç denetim standartları ile birlikte değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Sigorta işletmeleri, insanların ya da kurumların karşılaşabilecekleri risk ve zararları önlemek ya da en aza indirebilmek amacıyla bir araya gelen organizasyonlardır. Temel amacı, riskleri azaltmak ve risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararları belirgin duruma getirmektir. İşletmelerde uygulanması gereken denetim faaliyetleri sigorta işletmeleri içinde geçerlidir. Sigorta işletmelerinin de diğer sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler gibi işlemlerini yerine getirirken yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre çerçevelenmiş sınırlar içersinde yer alan bir iç denetim sistemi kurmaları gerekir. Bu çalışmada sigorta işletmel erinin genel özellikleri hakkında kısaca bilgi verildikten sonra iç denetim uygulama ve standartlarının sigorta işletmelerinde uygulama alanı değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Insurance companies are designed tok prevent the risk and the damages which may be encountered by people or institutions. Their main objectives are tok reduce the risk and set off the damages in case the risks become bad. The auditing procedures in the business companies are applied tok insurance companies, too. Insurance companies like other business companies have tok set up an internal audit system in the context of current legal arrangements. In this study, first the general characteristics of insurance companies are discussed and then internal audit standards and practices in the insurance companies are evaluated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :