Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lider-üye etkileşiminin (lmx) yöneticiye duyulan güven düzeyine etkisi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, SBMY1, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu2
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma, lider-üye etkileşiminin örgütsel güven üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla Karaman İlindeki KOBİ'lerde, farklı hiyerarşik düzeyde çalışan 136 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; lider-üye etkileşimini olumlu değerlendirenlerin, örgütsel güven düzeyleri yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda kendi performanslarını olumlu değerlendirdikleri ve kendilerini yöneticilerine yakın hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

"The study has been done in order to evaluate the effect of leader-member exchange on organizational trust with 136 participants working in different hierarchical level of SMEs in Karaman province. At the end of the study, one who positively evaluate the leader-member exchange is found to have high organizational trust. At the same time, it is concluded that they evaluate their own performance positively and they feel close to their managers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :