Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Katılımcı yönetimin örgütsel bağlılık ve yaratıcılığa etkisi: imalat sektöründe bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde kararlar, yalnızca alınmakla sonuç doğurmazlar; bunları uygulayabilmek gerekir. İstenilen düzeyde uygulama ise geniş bir katılım ve mutabakata ihtiyaç duyar. İşte katılımcılık, bu mutabakatı oluşturabilme çabasının bir diğer adıdır. Katılımcılık, yeterli düzeyde oluşturulabilirse eğer, işletme ile çalışan arasında pozitif bir bağlılık meydana getirir. İşletmesi ile bütünleşerek sosyalleşen, işletme kültürünü, işletmenin değerlerini benimseyen çalışan; zamanını, zekasını, enerjisini, işletme'nin amaçları için daha çok kullanmaya başlar. İşte işletmeler, bu yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarıp; yaratıcı fikirlere ulaşabildikleri ölçüde başarılı olabilirler. Bu ise, işletmelerin katılımcı, yaratıcı örgüt iklimi oluşturabilmelerine ve bu iklim içerisinde işletmesi ile arasında pozitif bağlılık geliştirebilen çalışanların varlığına bağlıdır. İmalat sektöründe faaliyet gösteren altı işletme üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yukarıda özetle ifade edilen, katılımcılık, bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkinin varlığını kanıtlamaktadır. Buna göre, katılımcılık ile bağlılık arasında anlamlı pozitif bir ilişki sözkonusu olup; katılımcılık düzeyindeki artış bağlılığı artırmaktadır. Araştırmanın bulguları katılımcılık ile yaratıcılık arasında da pozitif anlamlı ilişki'ye ulaşmıştır; yani katılımcılık artar ise yaratıcılık artacaktır.

Özet İngilizce :

In organisations, to make a decisions is not enough to take a result; it needs to carry them out. And the optimum implementation needs a large participation and consensus. As that, the participativeness is the other name of the effort to constitute that consensus. If the participativeness can constitute sufficiently establishes a positive commitment between organisation and employee. The employee who socialized by becoming a united whole with his organisation and adopted its culture and values starts to spend its time, genius and energy for the aim of its organisation. Now the organizations can be successful If they bring to light that creative potancial and get the creative ideas. And it depends on constitution of a participative and creative organisation's climate and existence of employee who created positive commitment between its organization and himself within that climate The result of the research on six companies in sector of manufacture proved the existence of relation between participativeness, commitment and creativity above mentioned in sum. As that result there is significant positive relation between participativeness and commitment; and increase at the level of participativeness increases the commitment. And findings of the research determined significant positive relation between participativeness and creativity too; namely if participativeness increases, creativity will also increase.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :