Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın girişimcilik ve konya ilinde kadın girişimcilik profili üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde ve dünyada özellikle son yıllarda büyük bir atılım içinde oldukları gözlemlenen kadınlar, çalışma hayatındaki ağırlıklarını gittikçe artan bir oranda hissettirmektedirler. Kadınların sahip oldukları yetenek ve becerilerini kullanabilme, bağımsız olma, esnek çalışma saatlerine sahip olabilme gibi etkenlerin de etkisiyle ücret ve maaşla çalışmak yerine büyük ölçüde kişisel birikimlerini kullanarak, aileden sermaye temin ederek veya borçlanarak kendi işlerini kurmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu çalışmada genel olarak Konya ilinde çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan kadın girişimcilerin; girişimcilik özellikleri başta olmak üzere, kadın girişimcilerin genel profilinin belirlenmesi amacıyla liderlik ve motivasyon özelliklerinin ve karşılaştıkları sorunların, bu sorunların aşılmasında etkili faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılan bir araştırmadan elde edilen bulguların istatistiksel analizi sonucu ulaşılan bulgular değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Kadın girişimcilerin iş hayatında; çalışma yaşamının kalitesine önem veren ve kalite üzerine odaklanan, yaratıcılığı, esnekliği, işletme yönetiminde insanî yaklaşımları öne çıkaran, işletmelerini yönetirken sosyal ve kültürel amaçlara finansal amaçlar kadar önem veren bir yaklaşımlar bütününe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The women which are in a great progress especially in last years both in our country and the world make people feel their importance in the business life increasingly. It is seen that women set up their own businesses by using their personal savings, obtaining capital from their family or getting into debt instead of working for wage since they want to use their skills, run their own business and work in flexible hours. In this study, findings obtained from the statistical analysis of data from a research made for investigating the factors affecting the women's leadership and motivational characteristics and the problems they met in order to determine their general profile in various business sectors in Konya. According to the results of the research study, it is observed that women entrepreneurs consider the quality of working life important, focus on quality, take creativity, flexibility and humane approaches in the business administration into consideration and attach importance to the social and cultural objectives as much as financial objectives while they run their businesses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :