Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: iş stresinin aracılık rolü

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Dekanlığı Sis. Yön. Bil. Böl.1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz iş yaşamına etki eden faktörlerden birisi de çalışanların iş ve aile yaşamları arasında yaşadıkları çatışmalardır. İş-aile yaşam çatışması olarak bilinen bu konu, iş yaşamındaki bir çok faktör yanında, çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerinde de etkili olabilmektedir. Bu kapsamda çalışmada bankacılık sektöründe yapılan bir araştırma ile iş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri incelenirken, iş stresinin aracılık rolü de belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak iş-aile yaşam çatışmasının; iş tatmini ve örgütsel bağlılığı direkt olarak negatif etkilediği tespit edilirken, iş tatminini iş stresi aracılığı ile de kısmen etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca iş-aile yaşam çatışmasının alt boyutlarından iş-aile çatışmasının; iş stresini pozitif, iş tatminini de negatif olarak etkilediği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

One of the factors influencing modern working life is the conflict that employees experience between their work and family lives. Known as work-family conflict this factor, among many factors in the working life, also affects employees' job satisfaction and organizational commitment. Thus conducted in the banking sector the current study has investigated the effects of employees' work-family conflict on their job stress, job satisfaction and organizational commitment. Furthermore the mediating role of job stress has been searched too. It has been concluded that work-family conflict has a positive effect on job stress and a negative effect on job satisfaction and organizational commitment. Besides, work-family conflict, one of the dimensions of work-family life conflict, has been found to have a positive effect on job stress and a negative effect on job satisfaction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :