Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Göç edenlerin kentsel bütünleşme ve siyasal katılma durumlarına yönelik bir araştırma: konya örneği

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Göç, tarih boyunca bireylerin hayatlarına etki eden en önemli olgulardan biridir. Bireyler daha iyi hayat şartlarına sahip olmak, daha yüksek ekonomik refah seviyesine ulaşmak için göç ederler. Bireylerin bu amaçlarına ulaşmaları ve gittikleri yerde kendilerini mutlu hissetmelerini etkileyen en önemli faktör ise gerek ekonomik gerekse sosyal alanlarda kentle bütünleşmeleridir. Yönetim birimlerinin uygulayacakları faaliyetler ya da yürütülen etkinliklerin meşruluk temelinde sunulması demokratik rejimler için kaçınılmazdır. Bu meşruluğu sağlayacak olan ise katılma yani siyasal katılmadır. Yurttaşlar, siyasal katılma sayesinde sunulacak hizmetleri ve bu hizmetlerin önceliklerini belirleme, bu hizmet ve etkinliklere yön verme şansına sahip olacaklardır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; Konya'ya göç etmiş bireylerin ekonomik ve sosyal alanlarda kentle bütünleşme durumları ve siyasal katılma karşısındaki tutumlarının analiz edilmesidir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Migration is one of the strongest factors that affect the individuals' lives throughout the history. Individuals migrate to have better life conditions and to reach higher economical wealth levels. The most important factor that affects the access of individuals' lives and their feelings of new habitats is the entegration with urban both economically and sociall. It is unavoidable for democratic regimes to provide the operations and activities of administrators on righteousness. This righteousness will be provided by political participation. With the political participation, citizens will have the chance to decide the services and the prominance of those services and orient those services and activities. The purpose of our study is both to measure the state of economical-social entegration to urban of the people migrated to Konya and their attitude towards the political participation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :