Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik büyüme farklılıklarının incelenmesi: oecd ülkeleri için bir uygulama

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Hazine Müsteşarlığı2, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finans3
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, beşeri sermaye endeksleri ve kurumların etkinliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini tespit etme ve aynı zamanda yakınsama hipotezi açısından geçerliliğini test etmektir. Bu amaçla, çalışmada 29 OECD ülkesinin 2000–2007 dönemine ait yıllık verileri, Mankiw–Romer–Weil (MRW) modeli kullanılarak, panel veri regresyon analizi ile ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçlarına göre, beşeri sermaye endekslerinden eğitimin ekonomik büyümeyi pozitif, sağlığın ise ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği görülmektedir. Kurumların etkinliğini belirlemede kullanılan mülkiyet hakkı değişkeni ise ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Yakınsama hipotezinin incelenen dönemler itibariyle geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the effect of human capital index and effectiveness of institutions on economic growth and the validity of convergence hypothesis. In this study, for this purpose, the effect of human capital index and effectiveness of institutions on economic growth is analyzed econometrically by using Mankiw–Romer–Weil (MRW) model and employing panel data regression analysis in the sample of 29 OECD countries for the period between the years 2000 and 2007. Analysis results imply that education which is the indicator of human capital index has a positive effect on economic growth and health which is the indicator of human capital index has a positive effect on economic growth. Property rights which is the indicator of institutions' effectiveness has a positive effect on economic growth. Validity of convergence hypothesis through the investigation period is also supported in the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :