Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir un fabrikasında hedef programlama uygulaması

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Akören Ali Rıza Ercan MYO1, Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faaliyetlerini sürdürürken, sahip oldukları kıt kaynakları optimum kullanmak zorundadır. Bu durum işletmenin karlılık, verimlilik, etkinlik gibi üst amaçlarına ulaşma sürecinde, kalitenin artırılması, maliyetlerin azaltılması, kapasite kullanımı gibi alt amaçlarının da koordinasyonunu gerekli kılmaktadır. İşletme yöneticileri karar alma sürecinde çoğu zaman birbiriyle çelişen bu alt amaçları bir arada inceleyerek, problemlere daha gerçekçi bir yaklaşım elde edebilirler. Hedef Programlama, karar alma sürecinde yöneticilere birçok amacı bir arada inceleme olanağı tanıyan bir yöntemdir. Bu yöntemle, işletmelerin karşılaştığı sorunlar daha gerçekçi bir yaklaşımla ele alınabilmektedir. Bu çalışmada, bir un fabrikasında yöneticiler tarafından belirlenen birçok amacı inceleyen bir üretim planlama problemi ele alınmaktadır. Önceliklendirilmiş amaçlar doğrultusunda işletmenin sahip olduğu kıt kaynakların yine işletmenin sahip olduğu kısıtlar çerçevesinde optimum dağıtımının sağlanması amaçlanmıştır. Hipotetik verilere dayalı olarak model kurulmuş, WinQSB programı kullanılarak çözüm sonuçlarına ulaşılmış ve sonuçlar karar alma sürecine yön verecek şekilde değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :