Cilt: 7 Sayı : 1
d
Eğik (Dilacere) Köklü Bir Dişte ve Destek Dokularında Okluzal Yükler Altında Oluşan Streslerin ve Deplasmanların Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
Evaluation of Stresses and Displacements Generated in a Dilacereted Tooth and its Supporting Tissues Under Occlusal Loads
Emine ÇELİK,Ergun AYDINLIK

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça