Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 15 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti ölçümü: selçuklu belediyesi örneği

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı2
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Belediyelerin sunduğu hizmet kalitesini ölçen, hizmetten yararlanan vatandaşlardır. Beklentiler doğrultusunda hizmet kalitesi vatandaştan vatandaşa farklılık göstermektedir. Beklentileri kişinin sahip olduğu eğitim seviyesi, gelir durumu ve sosyal düzeyi gibi pek çok değişken etkilemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Konya merkezde yer alan Selçuklu Belediyesinin sunduğu kamu hizmetlerini vatandaşların nasıl algıladıkları ve hizmet memnuniyet düzeyini belirleyen temel faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışmanın amacına yönelik olarak Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde oturan vatandaşlar üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Veriler SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The citizens are the ones, who measure the quality of the service offered by the municipalities. Quality of services differs from a citizen to another by the direction of expectations. Expectations are affected by a lot of variables as; one's educational grade, income level or social position. The basic aim of this study is to put forward how the citizens living in Konya city center perceive the public services offered by the municipalities, and which basic factors determine the service quality satisfaction of them. For the purpose of the study, a questionnaire has been studied over the citizens living in Selçuklu Municipality borders. Derived data has been evaluated by using SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :