Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi

Yıl 2011 , Cilt 16 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız denetim kalitesi: denetim firmaları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Mali tabloların hata ve yanlışlık içerme olasılığı, mali tablo kullanıcılarının işletme yönetiminden gelen bilgilere güvenmelerini ve bu bilgilere dayanarak karar almalarını zorlaştırmaktadır. Karar verme sürecinde yararlanılan finansal ve finansal olmayan bilginin güvenilirliğinin ve doğruluğunun saptanmasında denetim önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Denetim bu fonksiyonu ile birlikte bünyesinde bazı riskleri de barındırmaktadır. Bağımsız denetçinin ücretini bizzat denetlediği şirketten alıyor olması, bağımsız denetim sektöründe kar amaçlı bağımsız denetim firmalarının rekabet ediyor olması bu kuruluşların bağımsızlığı ve denetim kalitesi konusunda soru işaretlerine neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı belirlenen kriterler çerçevesinde Türkiye için bağımsız denetimin kalitesi konusunda bir değerlendirme yapmaktır.

Özet İngilizce :

The fact that the financial statements are likely to have several errors and omissions complicates financial statements users to count upon the data from the company management and to issue decisions based on these data. Auditing assumes a crucial role in determining the reliability and accuracy of the financial and non-financial data employed in decision-making process. However, this nature of the auditing embraces various risks. The fact that the independent auditor is being paid by the company she-he is auditing and the competition of the profit-oriented independent auditing companies in the market cast doubts on the independency of these companies. The purpose of this study is to make an assessmnet on the quality of the independent auditing in Turkey with certain criteria.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :