ANTİK ESERLER IŞIĞINDA PİSİDİA’NIN DOĞAL KAYNAKLARI VE EKONOMİK DURUMU

Pisidia, Batı Toros Dağları arasında kalan oldukça engebeli ve sarp bir bölgedir. Çok dağlık bir bölge olmasına rağmen burada bir çok ova ve göl bulunmaktadır. Pisidia’nın coğrafi unsurları burada yaşamış olan halkların geçim kaynaklarını şekillendirmişler ve çeşitlendirmişlerdir. Pisidia’nın doğal kaynakları hakkında antik eserlerde önemli bilgiler bulunmaktadır. Doğal kaynaklarının yanında bu bölgeye hakim olmak isteyen güçlere ödenen fidyeler de bize önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmada Pers, Helenistik ve Roma dönemlerine ait bilgilerden faydalanılarak Pisidia’nın Eskiçağ’daki zenginlikleri ve ekonomik durumu ele alınmıştır. Elde edilen veriler günümüzdeki bazı üretim miktarları ile de karşılaştırılarak bölgenin o dönemlerdeki zenginliği ortaya çıkarılmıştır

ANTİK ESERLER IŞIĞINDA PİSİDİA’NIN DOĞAL KAYNAKLARI VE EKONOMİK DURUMU

Pisidia is an inland region on the slopes of Western Taurus Mountains. Despite its mountainous character there are several plains and lakes in and around the region. Geographical properties of Pisidia has shaped and diversified mainstays of the natives. Ancient authors mentioned natural sources of the region in their works. In addition to its natural sources the tributes paid to the invaders provide us important information about the economy of the region. Economic condition and wealth of Pisidia during Persian, Hellenistic and Roman periods are discussed by making use of ancient sources. Findings obtained from the sources are compared with the current products of Pisidian cities and as a result, richness of the region is revealed

Kaynakça

Appian. Syrian Wars: 38, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0230

%3Atext%3DSyr.%3Achapter%3D7%3Asection%3D38, [Erişim Tarihi 02013] http://www.asiaminorcoins.com/gallery/thumbnails.php?album=277 [Erişim Tarihi 10.01.2013] http:// www. burdur-tarim.gov.tr/?p=1060 [Erişim Tarihi 12.01.2013] http://www.livius.org/w/weights/weights2.html#capacity [Erişim Tarihi 02013] http://www.yerelnet.org.tr/koyler/index.php?sr=151&harf=Ü&1=1 [Erişim Tarihi 02013]

Arrianosos, Alexandroi Anabasis, Çev. M. Mete, Istanbul: İdea Yayınevi, 2005.

Arslan, Mustafa, Helenistik ve Roma Döneminde Yalvaç-Beyşehir-Suğla Oluğu. Konya: Eğitim Yayınevi, 2011.

Bahar, Hasan ve Koçak, Kerim. “Antik Dönemde Toroslar’daki Pb, Zn±Ag±Cu ±Sn Madenciliği”, S.Ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2010 s: 3 c: 25

Bahar, Hasan. “Konya-Karaman Yüzey Araştırmaları 2006”, 25. Araştırma

Sonuçları Toplantısı. 28 Mayıs-1 Haziran 2007. Ankara: Kültür Bakanlığı Dösimm Basımevi, 235-254.

Bilir, M. Nazif. “Beyşehir’de Balıkçılık”, T.C Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu. 2006, 517- 5

Cicero. On Divination. ed. C. D. Yonge, London: 1853.

Cramer, J. A., A Geographical and Historical Description of Asia Minor; with a Map. Oxford: Oxford University Press, 1832.

Cronin, H. S. “First Report of Journey in Pisidia, Lykaonia, and Pamphylia”, JHS. 22, 1902, 94-125.

Diodoros, Bibliotheka Historika, ed. T. E. Page (loeb), London, 1947.

Jones, A. H. M. Cities of the Eastern Roman Provinces. Oxford: Clarendon Pres. 19 Khoniates, Niketas, Historia. Çev. Fikret Işıltan, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995.

Levick, B. “Two Inscriptions from Pisidian Antioch”, AS. 15, 1965, 53-62.

Livius, Ab Urbe Condita, ed. E. T. Page (Loeb), London: 1961.

Mitchell, S, Land Men, and Gods in Asia Minor. New York: Clarendon Pres, 19 Özsait, M. Helenistik ve Roma Devrinde Pisidia Tarihi. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1985.

Philostorgius. The Ecclesiastical History of Philostorgius. Çev. Edward Walford, M. A. London: Henry G. Bohn, 1855.

Plinius. Naturalis Historia, ed. H. R. Rackham (Loeb), London: 1947.

Polybios. Historiae, ed. W. R. Paton. (Loeb), London: 1960.

Ptolemaios. Geographia, ed. Nobbe, Lipsiae, 1845.

Ramsay, W. M. “Notes and Inscriptions from Asia Minor”, The American Journal of Archaeology and of the Fine Arts. 1 (2/3), 1885, 138-151.

Ramsay, W. M. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası. Çev: Mihri Pektaş. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1960.

Ramsay, W. M. Tarsus. Çev: Levent Zoroğlu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2000.

Robinson, D. M. “A Preliminary Report on the Excavations at Pisidian Antioch and Sizma”, AJA. 28 (4), 1924, 435-444.

Sevin, V. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2001.

Strabo. Geographika, Çev: H. C. Hamilton and W. Falconer, London, 1857.

17720 6107

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’DE ALEVİLER VE SİYASİ PARTİLER İLİŞKİSİ: CUMHURİYET GAZETESİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Şebnem CANSUN

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Hulusi DOĞAN - Esma ACAYIP - Ali BÜYÜKMERT

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Müşerref Küçük - Gül GÜNEŞ, Gül GÜNEŞ

YARATICI VE YENİLİK ODAKLI KÜLTÜREL STRATEJİNİN İŞ DÜNYASI AÇISINDAN ÖNEMİ VE YARATICI BİREY TEORİSİ

Bahar YALÇIN

ÇALIŞANIN İŞ DEVIR HIZI: YÖNETİM İÇİN İYİ VEYA KÖTÜ BİR TUTUM MUDUR?

Meltem ONAY

ANADOLU COĞRAFYASINDA TİCARİ HAREKETLİLİK: OSMANLI DEVLETİ’NDE TÜRKMEN VE YÖRÜKLERİN İKTİSADİ HAYATLARI

Osman OKUMUŞ

AB KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ: POZANTI ÖRNEĞİ

Resul TELLİ

SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN GENÇ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GSM MARKALARI TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Aziz ÖZTÜRK - Ramazan GÖRAL - Emine Nih CİCİ

EGE BÖLGESİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SOĞUTMA - HAVALANDIRMA İŞLETMELERİNİN MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME BÖLÜMÜ EĞİTİMİ İLE MEZUNLARINI REKABET GÜCÜ AÇISINDAN ALGILAMALARI VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüseyin ERSOY

TÜRKİYE’DE SİYASET VE KADIN

Muhammet Örtlek - Serhat TEKELİOĞLU, Muhammet ÖRTLEK