Yeni Meslekçi Eğitim Yaklaşımı ve Yeni Meslekçi Paradigmaların Türkiye'deki Yansıması Olarak “MEGEP”

Öz Bu çalısmanın amacı, mesleki eğitimin is piyasası ve istihdam ile yakın bağlar kurmasını amaçlayan yeni meslekçi eğitim görüsünü tanımlamak, söz konusu görüsü ortaya çıkaran faktörleri açıklamak ve yeni meslekçi paradigmalara iliskin elestirel yaklasımları ortaya koymaktır. Çalısmada bu çerçeveden hareketle, yeni meslekçi eğitim anlayısının Türkiye'deki yansıması olan “Mesleki ve Teknik Eğitim'in Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)”nin ana bilesenleri Türkiye'deki mesleki ve teknik eğitimin temel sorunları bağlamında değerlendirilmekte ve yeni meslekçi eğitime yönelik elestirel yaklasımlardan yola çıkılarak sözkonusu sistemin isgücü piyasası açısından etkinliği ve sürdürülebilirliğine iliskin çıkarımlarda bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: