Uygun İş Bağlamında Çalışan Yoksullar

Öz Uygun iş sosyal ilerlemeye, istihdama ve işe ilişkin geniş bir yaklaşımdır. Uygun işin birbiriyle bağlantılı dört bileşeni vardır: (i) istihdam, (ii) çalışmaya ilişkin temel ilke ve haklar, (iii) sosyal koruma, (iv) temsil ve sosyal diyalog.Konu yalnızca istihdamın yaratılması değildir, kabul edilebilir nitelikler taşıyan istihdamın yaratılmasıdır. Uygun iş bir üretkenlik faktörüdür, aynı zamanda rekabet gücünün ve üretkenliğin geliştirilmesinde zorunlu bir unsurdur. Uygun iş amacına ulaşılması ulusal ve uluslararası ekonomik ve sosyal politika önceliklerden biri haline gelmektedir.Dünyada milyarlarca insan çok kötü koşullarda yaşamaktadır. Yoksulluk en acımasız ve inatçı sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Uygun iş yoksulluğu azaltma stratejisidir. Yoksulluk uygun iş yaklaşımı gibi çok boyutludur. Yoksulluk yalnızca gelir yoksunluğu değildir, aynı zamanda güçsüzlükten, sosyal korumanın yokluğundan ve işgücü piyasasındaki ayrımcılıktan kaynaklanan zayıflıktır.
Anahtar Kelimeler: