Sivas'tan Göç ve Göç Edenlerin Sosyo–Ekonomik Nitelikleri – I

Öz Sivas, Türkiye'deki içgöçlerin baslangıcından günümüze kadarhep göç vermis bir il olarak ülke gündemine gelmistir. Türkiye'ye paralel olarak Sivas ilinin nüfus yapısı da göçlerle sekillenmistir. Bu sekillenme ile ilin nüfus yoğunluğunu azaltmıstır. Göçe katılanların aktif isgücü içinde olmasından dolayı, geride kalan nüfus içindeki tüketici oranını artarak bağımlık oranının Türkiye'deki genel oranın üstüne çıkmasına neden olmustur.Sivas'tan göç genel olarak ekonomik karakterlidir. İl issizliknedeniyle aktif isgücü kapsamında olanlardan özellikle genç nüfusunu kaybetmektedir. Bu kesimin göç etmesi çalısma çağındaki nüfusu azaltırken, ilin üretici kesimini de kaybetmesine yol açmaktadır. Kent merkezinde yetirince istihdam olanaklarının bulunmaması hem kent merkezinden göçleri artırmıs hem de kırsal kesimden kademeli göç edenlerin Sivas'ı tercih etmemesine ve doğrudan baska illere göç etmelerine yol açmıstır.
Anahtar Kelimeler: