İşsizliğin Sosyo-Psikolojik Sonuçları: Sosyo-Demografik Özeliklere Göre Bireylerin Tutumları (Bir Alan Araştırması)

Öz İşsizlik, bu yüzyılda Türkiye'de ve diğer ülkelerde ekonomik hayatın kendisini sürekli besleyen sosyal, ekonomik ve psikolojik bir problemdir.Bir çok işsiz insanın karşı karşıya kaldığı “gelir kaybı” ilerleyen zaman içerisinde psikolojik bir yıkım sürecini başlatmaktadır. Özellikle aile ve finanssal sorumlulukları olan yetişkinler için “gelir kaybı ve fakirlik” psikolojik yıkıma neden olabilmektedir. İşsizliğin beraberinde bir çok kişi için psikolojik ve fiziki sağlık problemlerini getirdiği tespit edilmiştir.İşsizliğin sağlık üzerindeki etkileri: psikolojik rahatsızlıklar, bedensel sağlık ve sağlık için olumsuz risk faktörü kategorilerinde görülmektedir. Sosyal bir norm olarak işsizliğin psikolojik baskı unsuru olarak bireyler üzerindeki etkisinin, ekonomide yüksek düzeyde bir işsizliğin olduğu durumlarda azalma eğilimi gösterdiği dikkat çekmektedir.İşsiz insanlar arasında psikolojik stres ciddi bir sorun kaynağı olup çeşitli sosyal ve psikolojik problemlere neden olmaktadır. Çalışmamızda orta yaştaki yetişkin işsizlerin gençlerden ve kadınlardan daha yüksek oranda psikolojik rahatsızlıklara ve yaşam sevincinin azalmasına rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: