Genel Olarak Özürlülere Yönelik Çalışmalar ve İSMEK Örneği

Öz Đnsan hakları ve sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler tüminsanlığı kapsamakla birlikte, kadınlar, çocuklar ve özürlüler gibi özel olarak korunması gereken bazı gruplar için özel düzenlemelere gidilmistir.Küresellesmenin gelistiği ve yerel yönetimlerin önemlifonksiyonlar yüklendiği günümüzde özürlülere yönelik önemliiyilestirici gelismelere de tanık olmaktayız Ülkemizde özürlülerin korunmasına yönelik olarak genel yasaların dısında yerel yönetimlere de bu alanda bazı imkanlar tanıyan yasal düzenlemelere gidilmistir.İstanbul Büyüksehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları(İSMEK) bünyesinde toplumun her kesiminin yanı sıra dezavantajlı gruplar içinde yer alan özürlülere de eğitim verildiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: