Federal Almanya’da Sosyal Devlet İlkesinin Özellikli Bir Uygulaması Olarak Çocuk Parası ve Getirilen Yeni Düzenlemeler

Öz FederalAlmanya’da sosyal bir yardım niteliğinde sunulan çocuk parası oldukça eski birgeçmişe sahiptir. Bu edinim sosyal devlet ilkesinin bir aracı olarak özelliklegelir grubu düşük olan aileler için günümüzde halen önemli bir gelir kaleminioluşturmaktadır. Yürürlüktekimevzuat hükümleri uyarınca çocuk parası esas itibariyle on sekiz yaşına kadartüm çocuklar için ödenmektedir. Ancak eğitimini sürdürmeye devam eden kişilereyönelik olarak bu destek, belirli koşulların varlığı halinde yirmi beş yaşadeğin ödenebilmektedir. Engeli olan çocuklar içinse herhangi bir yaş kısıtı bulunmamaktadır.Yıllar içerisinde Federal Sosyal Mahkemenin vermiş olduğu kararlar, çocuk parasıuygulamasının kapsamını genişletmiştir. Bu edinim, halen, sadece FederalAlmanya’da yaşamlarını sürdüren Alman vatandaşlarına ve yabancılara değil, onunötesinde yurtdışında yaşayan Alman vatandaşlarına da ödenmektedir.  Buçalışmada ilkin, çocuk parasının tarihsel gelişim süreci değerlendirilmekteardından yasal çerçeve genel hatlarıyla ele alınıp, özellikle bu edinimekimlerin hangi koşullar altında hak kazandıkları ve nasıl talep edebilecekleriüzerinde durulmaktadır. 

Kaynakça

Bering Stefan/ Friedenberger Martin, Reform der Familienkassen und Anhebung vom Kindergeld und Kinderfreibetrag, NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht, 5/2017, s. 331-336.

Bilsdorfer Peter, Permanente und aktuelle Baustelle i Kindergeldrecht, NJW- Neue Juristische Wochenschrift, 40/2011, s.2911-2916.

Brand Jürgen/ Düe Wolfgang, SGB III – Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung, 7. Auflage, Beck, München, 2016.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Dokumentation des vierten Symposiums im Rahmen des Fünften Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung , Berlin, 2017.

Deinert Olaf/ Welti Felix, Behindertenrecht – Arbeits und Sozialrecht, Nomos, Baden Baden, 2014.

Drs Monika, Arbeits- und Sozialrecht, 3.Auflage, Manz, Wien, 2015.

Eichenhoffer Eberhard, Sozialrecht, 8. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, s. 278 vd.

Eichenhoffer Eberhard, 80 Jahre Weimarer Reichsverfassung – was ist geblieben?, Mohr Siebek, Tübingen, 1999.

Eichner Wolfgang/ Becker Guido, SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende, 3. Auflage, Beck Verlag, München, 2013.

Gierke Malte, Familienpflege – Die Rechtliche Stellung von Pflegeeltern, Diplomica Verlag, Hamburg, 2009.

Harich Björn /Boerener Anneke, Handbuch der Grundsicherung für Arbeitsuchende: Sozialrecht, Prozess- und Kostenrecht, Verfahrensrecht, Familienrecht, Ausländerrecht, Verwaltungsrecht, Beck, München, 2014.

Hekimler Alpay, Federal Almanya’da Sosyal Bakım Sigortasının Temel Esasları – Türkiye için Gözlemler, Çalışma ve Toplum Dergisi, Ocak 2015, ss.45-76.

Hekimler Alpay, Sosyal Politika Boyutunda Türkiye – Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Sosyal Haklar Üzerine Etkisi, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Aralık 2015, s.45-77.

Hekimler Alpay, Avrupa Birliğine Yeni Katılan Bulgaristan ve Romanya ile Karşılaştırmalı Olarak Türk İstihdam Piyasasının Güncel Durumu, MERCEK, Ocak 2007 s.138-147.

Hoffman Rainer, Ausländerrecht Kommentar,2.Auflage, Nomos, Baden Baden, 2016.

Krahmer Utz/ Trenk Hinterberger Peter, Sozialgesetzbuch I, 3. Auflage, Nomos, Baden Baden, 2013.

Locher Thomas/ Gächter Thomas, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Stämpfli Verlag, Bern, 2014.

Marx Reinhard, Ausländer und Asylrecht, 3.Auflage, Nomos, Baden Baden, 2016.

Mrozyinski Peter, SGB I – Sozialgesetzbuch Allgemeiner Teil, 5.Auflage, Beck, München, 2014.

Nelleßen Strauch Dagmar, das Kindergeld wird fünfzig - Familie im Fokus der CDU, Politische Meinungen, Januar 2005, s.21-25.

Nelleßen Strauch Dagmar, Der Kampf um das Kindergeld – Grundanschauungen Konzeption und Gesetzgebung 1949 -1954, Dorste Verlag, Düsseldorf, 2003.

Pfeil Walter, Österreichisches Sozialrecht, 11. Auflage, Verlag Österreich, Wien, 2016.

Rainer Helmut/ Bauerschulter Stefan/ Danzer Natalia/ Fischtl Annita, Kindergeld und Kinderfreibeträge in Deutschland: Evaluierung der Auswirkungen auf familienpolitische Ziele, ifo Schnelldiesnt 9/2013, 16 Mai 2013

Resch Reinhard, Sozialrecht, 6.Auflage, Manz, Wien, 2014.

Ruhl Klaus Jörg, Verordnete Unterordnung. Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie in der Nachkriegszeit (1945-1963), Oldenburg Verlag, 1994.

Schaefers Manfred, Kindergeld nur für Kinder, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.02.2017.

Schreiber Frank/ Wunder Anett, VO (EG) Nr. 883/2004: Europäische Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, Nomos, Baden Baden, 2011.

Sommerauer Adolf, Geschichte des Kindergeldes, http://www.kindergeld.net/geschichte-des-kindergeldes.html Erişim 27.02.2017

von Maydell Bernd/ Ruhland Franz/ BeckerUlrich (Hrsg.) Sozialrechtshandbuch, 4.Auflage, Nomos, 2008;

Wagner Rainer, Einführung in das Behindertenrecht, Springer, Berlin, 2013.

Weber Sebastian/Brünner Frank, Pflegereform 2017, Beck Verlag, München, 2017.