Ali SAYIN

42 14

Emek Piyasalarini Düzenleyen Uluslararasi Normlar

Öz Emek piyasalarını düzenleyen uluslararası normlar, iş imkanlarının daha yaygın kitlelere ulaşmasını sağlamayı ve niteliklere uygun arz ve talebi biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Uluslararası normlar bunu yaparken, işletmelerin gereksinmeleri ile işçilerin korunması arasında bir denge sağlamaya çalışmaktadır. Bir tarafta faaliyetlerini kar gayesi güderek yapan özel istihdam bürolarına kuşkuyla bakılırken, diğer tarafta ise, küresel anlamda rekabetin artması sonucu resmi istihdam kurumlarının, işletmelerin ihtiyaç duydukları alanda en uygun ve vasıflı işçileri bulma ve seçme işlevini yalnız başlarına sürdürmelerinin imkansızlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte, istihdam hizmetlerinin sunumu ile ilgili tarihi ve sosyal koşullar, farklı yaklaşımların benimsenmesine neden olmuştur. Bu denge arayışı ve istihdam alanında olumsuzlukları giderme çabası, ILO normlarındaki tarihi süreçte net bir biçimiyle karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: