Değişen Emek Piyasasında Kamu İstihdam Hizmetinin Önemi

Öz Ekonomik liberallesme ve küresellesme dünya ekonomisini önemli ölçüde değistirmistir. Bu değisim emek piyasasını da etkilemis, kamu hizmetlerine yönelik beklentileri daha da artırmıstır. Bu beklentileri karsılamak amacıyla geleneksel bürokratik kamu istihdam hizmeti, birçok ülkede tekel konumundan çıkartılarak yerini daha fazla rekabet edebilme çabalarına bırakmıstır. Bu değisimle birlikte kamu istihdam kurumları, genel olarak is bulma ve issizlik sigortası sistemini yönlendirme biçimindeki geleneksel görevlerinin ötesinde farklı roller üstlenmeye baslamıslardır. Çalısmada bu değisime vurgu yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: