Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletmelerin Strateji ve Maliyetleri Üzerine Etkileri

Öz Özellikle 1980'li yıllardan itibaren çalısma hayatında meydanagelen köklü değisiklikler, toplumsal yapının tüm katmanları üzerinde önemli etkiler meydana getirmis ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçis süreci yasanmaya baslanmıstır. Bu süreç; bireylerden firmalara, sektörlerden ekonomilere, sosyo–ekonomik hayatın mikro/makro bazda her alanını önemli ölçüde tekrardan yapılandırmaktadır. Đsletmeler, bilgi toplumuna uyum sağlamada geleneksel anlayısları terk etmeye baslamıs; bilgi ve teknoloji temelli stratejilere doğru yönelmislerdir. Bilisim teknolojilerindeki akıl almaz ilerleme süreci ise, isletmelerin stratejilerine ve maliyetlerine doğrudanve dolaylı etkiler yaratmıstır. Bu bağlamda, isletmeler  stratejilerini yeniden yapılandırmakta ve üretim süreci ile ilgili her asamada maliyetleri azaltabilme imkanına sahip olabilmektedirler. Bu çalısmada öncelikle, bilgi toplumuna geçis süreci genel bir değerlendirmeye alınacak ve bu kapsamda bilisim teknolojileri kavramı ve gelisimi hakkında detaylı bilgi verilecektir. Daha sonra; tüm bu anlatımlar ısığında, bilisim teknolojilerindeki gelismelerin isletmelerin strateji vemaliyetlerine olan etkileri farklı sınıflandırmalar dahilindeincelenecektir.
Anahtar Kelimeler: