BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISI VE BİLGİ YÖNETİMİ PERFORMANSI: TÜRKİYE’DE BİR SAHA ÇALIŞMASI

Öz Bilgi, küresel düzeyde yaşanmakta olan iktisadi ve sosyal dönüşüm sürecinin merkezinde yer almakta ve gerek kuruluşların gerek toplumların birbirlerine üstünlük elde etme mücadelesinde anahtar rol oynamaktadır. Bilgi ekonomisinde en değerli üretim faktörü bilgidir. Bu nedenle organizasyonlar açısından bilginin etkili yönetilmesi, uzun vadeli rekabet avantajı elde etmenin en önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bilgi yönetiminin organizasyona sağlayacağı faydalar hem teorik hem de uygulama yönüyle detaylı biçimde ele alınmış bu sahada pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak bilgi yönetimi alt yapı unsurlarının bilgi yönetimi performansına etkileri konusunda yeterince çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan faktörleri ortaya çıkarmak ve söz konusu faktörlerin bilgi yönetimi performansına etkilerini ölçmektir. Bu amaca yönelik olarak Türkiye'de faaliyet gösteren yedi şirketten toplanan veriler ışığında bir uygulama çalışması yapılmıştır.

Kaynakça

Beijerse, R. (1999), “Questions in Knowledge Management : Defining and Conceptualizing a Phenomenon”, Journal of Knowledge Management, Vol. 3, No. 2, pp. 94–110.

Bhatt, G. (2001), “Knowledge Management in Organizations : Examining the Interaction between Technologies, Techniques and People”, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 68–75.

Binney, D. (2001), “The Knowledge Management Spectrum– Understanding the KM Landscape”, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 33–42.

Boisot, M. (1998), Knowledge Assets, New York, Oxford University Press.

Bozbura, T. (2004), “Measurement and Application of Intellectual Capital in Turkey”, The Learning Organization, Vol. 11, No. 4/5, pp. 44–58.

Cruz, N. M., Perez, V. M., Cantero, C. T. (2009), “The Influence of Employee Motivation on Knowledge Transfer”, Journal of Knowledge Management, Vol. 13, No. 6, pp. 478–490.

Davenport, T., Prusak, L. (1998), Working Knowledge, Boston, Harvard Business School Press.

Dessler, G. (1998), Management, Prentice–Hall, USA.

Drucker, P. (1994), Kapitalist Ötesi Toplum, İstanbul, İnkılap Kitabevi.

Fayard, P. M. (2003), “Strategic Communities for Knowledge Creation: A Western Proposal for the Japanese Concept of Ba”, Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No. 5, pp. 25–31.

Gallivan, B. J., Eynon, J., Rai, A. (2003), “The Challenges of Knowledge Management Systems”, Information Technology & People, Vol. 16, No. 3, pp. 326–252.

Gloet, M., Berrell, Mike (2003), “The Dual Paradigm Nature of Knowledge Management : Implications for Achieving Quality Outcomes in Human Resource Management”, Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No. 1, pp. 78.

Goll, I., Johnson, N. B., Rasheed, A. A. (2007), “Knowledge Capability, Strategic Change, and Firm Performance: The Moderating Role of the Environment Moderating Role of Environment”, Management Decision, Vol. 45, No. 2, pp. 161–179.

Gottschalk, P., Khandelwal, V. (2003), “Determinants of Knowledge Management Technology Projects in Australia Law Firms”, Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No. 4, pp. 92–105.

Hicks, R. C., Dattero, L., Galup, S. (2007), “A Metaphor for Knowledge Management: Explicit Islands in a Tacit Sea”, Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 1, pp. 5–16.

Hope J., Hope T., (1997), Competing in the Third Wave, Boston, Harvard Business School Press.

Koulopoulos, T., Frappaolo, C. (1999), Smart Things to Know About Knowledge Management, Capstone Publishing Limited, UK.

Lang, J. C. (2001), “Managerial Concerns in Knowledge Management”, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 43–59.

Lee C. C., Yang J. (2000), “Knowledge Value Chain”, Journal of Management Development, Vol. 19, No. 9, pp. 783–793.

Lindvall, M., Rus I., Sinha, S. (2003), “Software System Support for Knowledge Management”, Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No. 5, pp. 137–150.

Lopez, S. P., Peon, J. M. M., Ordas, C. J. V. (2004), “Managing Knowledge: The Link Between Culture and Organizational Learning”, Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No. 6, pp. 93–104.

Malhotra, Y. (1998), “Knowledge Management”, Knowledge Organizations & Knowledge Workers, (Çevrimiçi): http://www.brint.com/km/km.htm.

Marr, B. (2004), “Measuring and Benchmarking Intellectual Capital”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 11, No. 6, pp. 75–85.

McAdam, R., Reid, R. (2001), “SME and Large Organization Perceptions of Knowledge Management: Comparisons and Contrats”, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 3, pp. 231–241.

Meyer, B., Sugiyama, K. (2007), “The Concept of Knowledge in KM: A Dimensional Model”, Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 1, pp. 17–35.

Narasimha, S. (2001), “Salience of Knowledge in a Strategic Theory of the Firm”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 3, pp. 215–224.

Nemati, H., Barko, C. (2002), “Key Factors for Achieving Organizational Data–Mining Success”, Industrial Management and Data Systems, Vol. 103, No. 4, pp. 282–292.

Offsey, S. (1997), “Knowledge Management: Linking People to Knowledge for Buttom Line Results”, Journal of Knowledge Management, Vol. 1, No. 2, pp. 112–118.

Ordaz, C. and Allez, M. F. (2004), “Internal Diversification Strategies and the Process of Knowledge Creation”, Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No. 1, pp. 77–93.

Park, Y., Seanwoo, Kim (2006), “Knowledge Management System for Fourth Generation R&D: KNOWVATION”, Technovation, Vol. 26, pp. 591–602.

Reyes, P., Raisinghani, M. (2002), “Integrating Iİnformation Technologies and Knowledge–Based Systems: A Theoretical Approach in Action for Enhancements in Production and Inventory Control”, Knowledge and Process Management, Vol. 9, No. 4, pp. 256–263.

Stewart, T. (2001), The Wealth of Knowledge : Intellectual Capital and the Twenty–First Century Organization, Doubleday, Random House Inc., U.S.A.

Sveiby, K. E., Simons, R. (2002), “Collaborative Climate and Effectiveness of Knowledge Work: An Empirical Study”, Journal of Knowledge Management, Vol. 6, No. 5, pp. 420–433.

Thierauf, R. (1999), Knowledge Management Systems for Business, Westport, Quorum Books.

Tiago, M. T. B., Couto, J. P. A., Tiago, F. G., Viera, J. A. B. (2007), “Knowledge Management : An Overview of European Reality”, Management Research News, Vol. 30, No. 2, pp. 100–114.

Tiwana, A. (2000), The Knowledge Management Toolkit, Prentice Hall, USA.

Wilhelmij, P., Schmidt, R. (2000), “Where Does Knowledge Management Add Value”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 4, pp. 366–380.

Wu, W.W. (2008), “Choosing Knowledge Management Strategies by Using a Combined ANP and DEMATEL approach”, Expert Systems with Applications, Vol. 35, pp. 828–835.

Wang, K. Y., Aspinwall, E. (2004), “Characterizing Knowledge Management in the Small Business Environment”, Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No. 3, pp. 44–61.

Zaim, H. (2005), “Türkiye’de Bilgi Yönetimi Uygulamaları”, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı 50, ss. 761–783.

Zaim, H. (2006), “Knowledge Management Implementation in IZGAZ”, Journal of Economic and Social Research, Vol. 8, pp. 1–25.

Zaim, H., Tatoglu, E., Zaim, S. (2007), “Performance of Knowledge Management Practices : a Casual Analysis”, Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 6, Nov. 2007, pp. 54–67.