AVUSTURYA’DA BAKIMA MUHTAÇLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Öz Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Avusturya’da da bakıma muhtaçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bakıma muhtaçlar, günlük hayatta her zaman yapılması gereken bazı basit bedenî hareketlerin yerine getirilmesinde sürekli olarak başkalarının fizikî yardımına ve desteğine ihtiyaç duyan kişilerdir. İnsanlar, bazen kendi iradeleri dışında ileri yaşlılık, özürlülük veya kronik hastalık gibi sebeplerden dolayı bakıma muhtaçlık sorunu ile karşı karşıya gelebilmektedir. Bir sosyal risk türü olarak kabul edilen bakıma muhtaçlığın etkileri çok yönlüdür. Bu sorun, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sadece bakıma muhtaç kişiyi değil, ailesini ve toplumu (devleti) da etkilemektedir. Bu sebepten dolayıdır ki, bakıma muhtaçlık sorununun çözümü, bu riskle karşılaşan insanların sosyo-ekonomik yönden güvenceye kavuşturulmaları ve ihtiyaç duydukları bakım hizmetlerinden yeterince istifade edebilmelerini sağlamak, sosyal devletlerin başta gelen görevlerindendir. AB üyesi olan Avusturya, bakıma muhtaçlık riskinden doğan zararların telâfisini sağlamak maksadıyla, 1993 yılında genel vergilerden finanse edilen bir bakım güvencesi modeli oluşturmuştur. Bakım güvencesi kapsamında bakıma muhtaçlara, bakıma muhtaçlık derecelerine göre her ay belirli miktarda bakım parası adı altında bir ücret ödenmektedir. Bu makalede, Avusturya’da uygulanmakta olan bakım güvencesi modeli çerçevesinde bakıma muhtaçlara ödenen bakım parası şartlarının ve kriterlerinin özellikleri ele alınacak ve bakım güvencesi ile ilgili uygulamalar, bakım hedefleri ekseninde incelenip değerlendirilecektir.

Kaynakça

AK-Tirol aktuell 4/2003.

Badelt, C. ve diğerleri; Analyse der Auswirkungen des Pflegevorsorgesystems; Forschungsbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (BMSG); März 1997.

BMSG (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generation); Ein Blick 5: Pflege;Wien; Stand: 07.01.2002

BMSG (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generation); Ein Blick 4 –Senioren; Wien; 2002.

BMSG; (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generation); Altenheime und Pflegeheime in Österreich; Sozialservice; t.y.

Brodsky, J.; Habib, J. ve Mizrahi, I.; Long-Term Care Laws in Five Developed Countries:A Review, WHO; 2000.

dpa; Caritas; Köln; 2002

Evers, A. ve Olk, T.; Von der pflegerischen Versorgung zu hilfreichen Arrangements: Strategien der Herstellung optimaler Beziehungen zwischen formellen und informellen Hilfesystem im Bereich der Pflege älterer Menschen, in: Wohlfahrtspluralismus; Opladen; 1996.

Federal Bakım Parası Kanunu (Bundespflegegeldgesetz); 1993.

Hauptverband der Sozialversicherungsträger; Ocak 2003

Hauptverband der Sozialversicherungsträger; TT; 16.10.2002.

Hyun-Joo Nam; Alten-und Pflegeheime in Österreich: Taegerstruktur, Angebotsstruktur und Beschaeftigung; Wirtschaftsuniversitaet Wien; 2003.

Jansen, B. ve diğerleri; Soziale Gerontologie: Ein Handbuch für Lehre und Praxis; Weinheim-Basel, 1999.

Kardoff, E. v.; Rehabilitation im Alter, in: Jansen, B. ve diğerleri; Soziale Gerontologie: Ein Handbuch für Lehre und Praxis; Weinheim-Basel, 1999.

Kurier; 17.10.2002; 18.01.2003 ve 08.02.2003

Östat; Die Presse; Eylül 2003

Plute, Gerhard; Pflegeversicherung in Europa-Gemeinsame Fragen; Die Ortskrankenkasse; Nr. 11; 01.06.1995

Schönberger, C. ve Kardorff, E. v.; Zu Hause pflegen: Unterstützung der Angehörigen Analysen und Konzepte für die Praxis. Ein Leitfaden; Institut für Gerontologische Forschung e.V., Berlin; t.y.

Seyyar; A.; Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği; T.C. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü; SAÜ Basımevi; Sakarya; 1999.

Seyyar, A.; Sosyal Siyaset Terimleri; Beta Yay.; İstanbul; Kasım 2002.

www.bmsg.gv.at 16.01.2004

www.dachverband.at: 15.01.2004

www.help.gv.at/cgi-bin: 22.12.2003

www.help-business.gv.at/Content.Node/129/Seite.1290000.html: 28.01.2003