Hastalık ve Çocuk

Bu çalışmada öncelikle çocukluk çağı hastalıkları, çocuğun hastalığa gösterdiği tepkiler incelenmiş, daha sonra hastane okulları ve çocukların sağlık hakları konularına değinilmiştir. Çalışma sonucunda; çocukların hastaneye yatırılmaları durumunda; yaşları ve gelişim düzeyleri, sosyo- ekonomik ve kültürel durumları dikkate alınarak hastaneye hazırlayıcı eğitim verilmesi, ailelerin hem eğitilmesi, hem de desteklenmesi gereği vurgulandı. Bunun yanı sıra; hastane ortamının çocukların gelişim düzeyine uygun bir şekilde hazırlanması.hastane okullarının açılması ve mutlaka eğitimci gözetiminde çalışması ve sağlık personelinin eğitimine önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Illnesses and Children

Primarily in this research (work) childhood sicknesses the response given by the child and the family have been checked on. Later on the preporotion of the ill child and the family to the hospital enusranment, hospital schools and the childs rights have been dealt with. As a result in case of the child being kept in hospital their age and development, their socio-economic and cultural background to give the hospital education fo rreadiness will be taken in to consideration and we have signified the control and education to be given to the family. Furthermore we have stated that the personel in health and the hospitals environment should be prepared according to the child's development.