TÜRKİYE’DE FUTBOL ENDÜSTRİSİNDEKİ GREVLER VE LOKAVTLAR

Futbol, tüm dünyayı etkisi altına bir spor dalıdır. Günümüzde milyonlarca taraftara ve büyük bütçelere sahip bir futbol endüstrisi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de futbol endüstrisindeki grev ve lokavt incelenmektedir. Özellikle Avrupa’da futbolda sendika bilinci ve örgütlenme oranı yüksekken Türkiye’de futbolda, Türk futbolcularının sendikalaşma oranı çok düşük seviyededir. Ayrıca çalışmada, tüm dünya futbolundaki grev ve lokavt örnekleri ele alınmaktadır. Türkiye’de futbolda grev ve lokavt konusu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Futbol, Lokavt, Grev

STRIKES AND LOCKOUTS IN TURKEY'S FOOTBALL INDUSTRY

Football is a sport that influences the entire world. Today, a football industry with millions of supporters and big budgets has emerged. This study examines the strike and lockout in Turkey's football industry. Football players in Turkey have a very low rate of unionization unlike the European football industry, which has high levels of union awareness and high rates of organization. It also addresses strike and lockout examples within the football industry all over the World. Strike and lockout in Turkish football will be explained with regard to Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Labor Agreements.

Kaynakça

AFP (2017). Denmark’s Women’s National Team Calls Off Strike. https://www.thelocal.dk/20171020/denmarks-womens-national-team-calls-off-strike

Akçay, T. (2005). Endüstriyel Futbol. İstanbul: Literatür Yayınları.

Alay, S. (2007). Türkiye’de Sporcu Sendikalarının Hukuki Olarak Kurulabilirliği, Sendikalaşmanın Sporcu ve Sporda Doğurabileceği Sorunlar (The Unionization of Sportsmen in Turkey: The Legal Aspects of Unionization of Sportsmen and Its Outcomes for Sportsmen and Sport). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 7(1), 49-58.

Ataçocuğu, Ş. M. (2013). Futbolda Emek Sömürüsü. İstanbul: Yazılama Yayınevi.

Ataçocuğu, Ş. M., Zelyurt, K. M. (2016). Profesyonel Futbolda Emek-Sermaye İlişkileri: Alt Liglerde Ücret, Sosyal Güvence ve Sendika Olgusu Üstüne Nitel Bir Çalışma (Labour-Capital Relations in Professional Football: A Qualitative Research on the Phenomenon of Wage, Social Security and Labour Union in Lower Leagues). Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 99-115.

European Commission (2016). Avrupa Birliği Türkiye 2016 Yılı İlerleme Raporu. https://www.ab.gov.tr/files/ceb/Progress_Reports/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf

European Commission (2014). Avrupa Birliği Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu. https://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf

Aydın, U., Özgüler, C. V., Kocabaş, F., Solmaz, Y. D., Katırcı, H., Demirkaya, S., Yüce, A., Etci, H. (2017). Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri (Working Conditions and Organisational Tendencies of Professional Sportsmen in Turkey: The Case of Footballers and Football Teams). Çalışma ve Toplum, (4), 1873-1912.

Bursada Bugün (2013). NHL'de Mutlu Son. http://www.bursadabugun.com/haber/nhl-de-mutlu-son-155653.html

Canbolat, T. (2013). 6356 Sayılı Kanununda Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk. Çalışma ve Toplum, 4, 247-273.

Caniklioğlu, N. (2013). 6356 Sayılı Kanuna Göre Grev Yasakları ve Grevin Ertelenmesi (Bans Of Strike And Adjournment of Strike According to The Law Numbered 6356). Çalışma ve Toplum, (4), 289-316.

Dereli, T. (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme (The New Labor Unions and Collective Agreements Act of Turkey, no.6356: A General Evaluation). Çalışma ve Toplum, (1), 41-64.

Eurosport (2014). Danish Players, Clubs End Lockout Threat With New Deal. https://www.eurosport.com/football/danish-players-clubs-end-lockout-threat-with-new-deal_sto4359782/story.shtmlFourFourTwo (2014). Danish Football Facing The Threat of Lockout. https://www.fourfourtwo.com/news/danish-football-facing-threat-lockout

Güngör, A. (2014). Futbol Endüstrisinde Sportif Başarı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Analizi ve Türkiye Uygulaması (An Analysis of Relationship Between Sporting Success and Financial Performance in Football Industry, The Case of Turkey). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 16-36.

Güney, A., Aslanova, K. (2014). Türk Hukuku’nda Grev Yasakları ve ILO Normları (Strike Bans in the Turkish Law and ILO Norms). Çalışma ve Toplum, (1), 257-272.

HaberTürk (2017). Arjantinli Futbolculardan Grev Açıklaması. http://www.haberturk.com/spor/futbol/haber/1404519-arjantinli-futbolculardan-grev-aciklamasi#

Irak, D. (2012). Hakem Lokavtı Neyin Uğruna? https://www.evrensel.net/yazi/35896/hakem-lokavti-neyin-ugruna

NTV Spor (2016). Şili’de Futbol Grevi Başladı! http://www.ntvspor.net/futbol/silide-futbol-grevi-basladi-579dcb24c873cc40a4648b9e?_ref=infinity

Öztuna, B.(2016). Profesyonel Türk Sporcularının Sendikal Hakları (Trade Union Rights of Professional Turkish Athletes). International Journal of Science Culture and Sport 4(Special Issue 2, 469-476.

Sabah (2011). Futbolculardan Grev Kararı! https://www.sabah.com.tr/spor/avrupadanfutbol/2011/08/08/futbolculardan-grev-karari

Sarıca, Soykut, P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme (International Labor Office and Labor Unions and Collective Agreements Act of Turkey, no.6356: A General Evaluation). İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15 (3), http://www.isguc.org/index.php?p=article&id=509&cilt=15&sayi=2&yil=2013

Sherwin, A. (2015). Jimmy Hill Dead: The Trailblazing Football Icon to Whom the Game Owes Everything. https://www.independent.co.uk/news/people/jimmy-hill-dead-the-trailblazing-football-icon-to-whom-the-game-owes-everything-a6779806.html

SporX (2011). NBA’de Lokavt! Peki Şimdi Ne Olacak? http://www.sporx.com/nbade-lokavt-peki-simdi-ne-olacak-SXHBQ238548SXQ

Staudohar, D., Paul (1999). Labor Relations in Basketball: The Lockout of 1998-99. Monthly Labor Review. https://stats.bls.gov/mlr/1999/04/art1full.pdf

Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol (Not Football But Business: Industrial Football). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (26), 89-114.

Tezcan, B. (2014). Hepsi Futbol. İstanbul: NTV Yayınları.Tuncer, Yasin (2011). İspanya Futbolunda Grev Kapıya Dayandı. http://tr.euronews.net/2011/08/11/ispanya-futbolunda-grev-kapiya-dayandi/

Üçışık, F. (2011). Spor Hukuku. İstanbul: Ötüken.