KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE TIBBI CİHAZ SEKTÖRÜ YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

Öz Dünya genelinde kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümler birinci sırada yeralmaktadır, bu durum ilgili hastalıkların tanısı, izlenmesi ve tedavisi amacıylakullanılan tıbbi cihazların önemini arttırmaktadır. Sağlık harcamaları açısındanbakıldığında ise sektördeki teknoloji yoğun üretim artışı ile birlikte son yıllardabu sektörün sağlık harcamaları içindeki payının artmakta olduğu görülmektedirBu durum sağlık sektöründe en büyük aktör olan (Sunum ve Finansman) kamukesiminin piyasa üzerinde fiyat ve miktar gibi kısıtlamalar ile müdahalesi sonucunudoğurmaktadır.Çalışmamızda N-Firma Yoğunlaşma Oranı ve Herfindal-Hirschman Endeksi analiziyöntemi kullanılarak 2013-2014 yıllarında Türkiye Kardiyovasküler hastalıklarailişkin tıbbi cihaz sektörünün yoğunlaşma analizi yapılmıştır. CR4 analizi sonucunagöre piyasanın oligopolistik bir yapı sergilediği ve sektöre yönelik pozitif listeuygulamalarının hayata geçirildiği yıllarda bu yapının güçlendiği gözlemlenmiştir.HHI yoğunlaşma analizine göre de 2013 yılında sektör az yoğun piyasa görünümünesahipken, 2014 yılında ise piyasanın az yoğun yapısının çok yoğun olarak değiştiğigörülmüştür.

Kaynakça

Dinler, Zeynel. (2009). Mikro ekonomi. Ekin Kitabevi Yayınları.

3392 1383

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE TIBBI CİHAZ SEKTÖRÜ YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

Faruk KAHVECİOĞLU, Hakan ATAR

TÜRKİYE’DE HASTA YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MULTİNOMİAL LOJİSTİK REGRESYON İLE BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. Rukiye NUMANOĞLU TEKİN, Yrd. Doç. Dr. Fikriye YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Halil Kemal İLTER, Prof. Dr. Simten MALHAN

TÜRKİYE İÇİN KIDEM TAZMİNATI FONU OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİLERİ

Zeynep Burcu GÜNER, Ömer Ayhan AÇMAZ, Tuna AĞÖREN

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PERFORMANSININ PABÓN LASSO MODELİ İLE ANALİZİ

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

GAZETECİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

Yrd. Doç. Dr. Özgür OĞUZ, Özge DOĞAN