Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni, avangart, protest olanı algılama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü1
Görüntülenme :
655
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat, var olduğu günden bu yana, çağının insanları tarafından algılanma ve anlamlandırılma sorunsalı ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu bağlamda bir değerlendirmenin amaçlandığı araştırmada, 20. yüzyılın ağır tüketim süreçleri ile dünya üzerindeki ihtiyaç, beklenti ve imkânların değişip evrimleştiği gibi, insanların kafasındaki "Avangart sanat nedir?; Avangart sanatla birlikte algılamaanlamlandırma pratikleri ve izleyici-yapıt-sanatçı üçgeninin karakteri değişiyor mu?; Avangard sanat hareketlerinin ortaya çıkma ve unutulup gitmesi akılların karışmasına neden oluyor mu?" gibi sorular aydınlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca araştırmada, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi olan "algı" ve "algılama" kavramları, psikolojik boyutlarından çok yapıtı günlük deneyimler dâhilinde, kuramsal ve görgül yoldan "bilme" boyutunda değerlendirilecektir.

Özet İngilizce :

Since its inception, art has always been come face to face the problematic of being perceived and comprehended by the people of the age in which it was conceived. The study, which aims to make an evaluation of this kind, will try to answer questions like "What is avant-garde art? Do the perceptioncomprehension practices and the character of the audience-work-artist triangle change with avant-garde art? Do the emergence and demise of avant-garde art movements confuse minds?", just as the needs, expectations, and means on earth change and evolve with the heavy consumption processes of the 20th century. Also, the concepts of "perception" and "to perceive", which mean the intake, interpretation, selection, and regulation of the perceptual information in psychology and cognitive sciences, will be used in the study with reference to the dimension of theoretical and empirical "knowledge" in the context of mundane experiences, private life, and individual beings.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :