Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xv-xvi. yüzyıllarda osmanlı devleti’nde hububat ve bakliyat üretimi ve umumi dağılımları

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
699
DOI :
Özet Türkçe :

Maliyesi tarım ekonomisi üzerine kurulu olan Osmanlı Devleti'nin tarım alanlarında kuru tarım metodu tatbik edilmekte olup yetiştirilen tarım ürünleri içerisinde ise hem köylü hem de devlet tarafından ekimine ciddi anlamda ehemmiyet verilen hububat ürünleri, büyük önem taşımaktaydı. Hububat ve bakliyat ürünleri, halkın geçimini sağlamada başat bir unsur olduğu gibi bilhassa hububatın Osmanlı ordusu için stratejik anlamda önem ihtiva etmesi ve devletin halktan aldığı vergilerden önemli bir kısmını, hububattan alınan vergilerin (öşür) oluşturması, kuru tarım metodunun gerekli kıldığı hububat ve bakliyat ürünlerinin taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Çalışmamızda üretimi gerçekleştirilen hububat ve bakliyat ürünleri hakkında bilgi verilerek bu ürünlerin bazı Osmanlı sancak ve kazalarındaki genel yansımalarının ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Finance based on the agricultural economy of the agricultural areas of the Ottoman Empire in dry farming method is being applied in agricultural products grown in the state by both the peasant and the cultivation of grain products, given the serious importance, was of great importance. Grains and pulses products, a dominant element in ensuring that people's livelihood, especially cereals, such as strategic sense for thei mportance of the Ottoman army and the state to contain a significant portion of the public's taxes, taxes on cereal (o\Zur) to form the dry farming of cereals and pulses products required by the method of carrying reveals of the importance. We carried out the production of cereals and pulses products, providing information about the Ottoman sanjacks and township, some of these products is to be dealt with general implications.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :