Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de vergi harcamaları uygulaması ve vergileme adaletine yansımaları hakkında bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü1, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu2, Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Görüntülenme :
785
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi harcamaları devletin ekonomik, sosyal ve mali nedenlerle vazgeçtiği gelirlerdir. Bahse konu nedenlerin ağırlıklı bölümü kalkınmaya yöneliktir. Bu harcamalar vergi sisteminde yer alan istisna, muafiyet ve indirim gibi uygulamalardan oluşmaktadır. Söz konusu harcamaların devlet bütçesine ek yapılması veya bütçeye ekli bağımsız raporlar biçiminde sunulması bu harcamaların vergilemede adalet açısından incelenebilmeleri ve vergi yasalarında yapılacak olan değişikliklerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Türk Vergi sistemi içerisinde yer alan serbest meslek kazançları istisnası, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları istisnası gibi bazı vergi harcaması uygulamaları vergilemede adalet anlayışına ters düşmektedir. Ayrıca 2007 yılı vergi harcamaları raporu incelendiğinde tahmin edilmiş olan vergi harcaması tutarlarının da vergilemede adaleti bozucu etki yarattığı söylenebilir.

Özet İngilizce :

Tax expenditures are revenues which renounced by government/state due to economic, social and fiscal reasons. The aforesaid reasons are mainly devoted to development. These expenditures consist of exceptions and discounts which take place in tax system. It is significant to attach the aforementioned expenditures into the government budget or to present as independent reports that are attached to the budget in terms of justice of taxation and determination/investigation of changes in tax laws. Some tax expenditure practices such as Professional Incomes exception and Income from Moveable and Immovable Capitals exception which take place in Turkish tax system conflict with justice of taxation. Besides, when tax expenditure report of 2007 is investigated, it can be claimed that the amounts of estimated tax expenditures cause injustice of taxation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :