Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Terör ve işgal sonucu yaşanan müslüman-türk soykırım yasasını onaylayan tek lider: haydar aliyev

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Genel Türk Tarihi Uzmanı (TDA)1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Oğuz Türk boylarından olan Azerbaycan toplumu, bağımsız yaşamak için tarihen çok büyük bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Mehmet Emin Resulzade, Feteli Han, Haydar Aliyev gibi birçok önderin olağanüstü gayretleriyle bugüne gelmişlerdir. Azerbaycan tarihinde İran, Ermeni, Çarlık ve Sovyet Rusya'nın saldırı ve işgalleri büyük yer tutmaktadır. Ruslar başta olmak üzere birçok büyük güçlerin istilasıyla milli servetleri, sanat eserleri yağmalanmış, insan güçleri sömürülmüş, ülke insanı sosyal, siyasi, ideolojik, etnik ve mezhepsel çatışmalarda kullanılmıştır. Türk insanını acımasızca katleden ve izlerini tarihten silmeye çalışan Ermeni yönetimi tam bir soykırım politikası uygulamıştır. Çalışmamızda bu amiller ışığında 1905'den Karabaş savaşına kadar Ermeni terörü sonucu mezalime maruz kalan Azerbaycan Türklerine yönelik soykırım yasasını çıkaran ve dünyaya tanıtılmasında olağanüstü gayretler sarfeden milli lider Haydar Aliyev'in rolü ve etkinliği analiz edilmiştir.

Özet İngilizce :

Azerbaijan society that is one of the Oguz Turkish tribes had to pay an enormous price for to live independently. Under the extraordinary efforts of several leaders such as Mehmet Emin Resulzade, Fatali Khan, Haydar Aliyev, came to these days. The aggression and occupation of Iran, Armenian, Tsarist and Soviet Russia have a place in Azerbaijan history. National wealth, works of art looted, the human forces exploited and country people was used in social, political, ideological, ethnic and sectarian conflicts because of invasion of many of the great powers, especially Russians. Mercilessly massacred the Turkish people the Russian administration who had been trying to erase the Turkish traces from the history implemented to the present fully a policy of genocide. In our study, in the light of these agents as a result of Armenian terrorism until the war in 1905, Karabakh atrocities of genocide law which are exposed to the world for the promotion of Azerbaijani Turks, who makes extraordinary efforts and analyze the effectiveness of the role of national leader Haydar Aliyev was.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :