Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin anne babaya güvenli başlanma düzeylerinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
277
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin anne babalarına güvenli bağlanma düzeylerinin, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine karşı tutumlarını ne derece etkilediğini tespit etmektir. Öğrencilerin din kültürü dersine yönelik tutumlarını belirlemek üzere Arıcı (2008) tarafından geliştirilen 9 maddelik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ile Cassidy, Ziv, Rodenberg ve Woodhouse (2003) tarafından geliştirilen ve Seven (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan 13 maddelik Anne Babaya Güven Ölçekleri kullanılmıştır. Ölçekler Muş ili merkezine bağlı ortaöğretim okullarında öğrenim gören örneklem grubu olarak belirlenen toplam 362 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan analizlerde Muş iline bağlı çeşitli liselerde okuyan ortaöğretim öğrencilerinin % 87'sinin hem din kültürü dersine yönelik tutum düzeylerinin, hem anne babaya güvenli bağlanma düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca çapraz tablo ve korelasyon analizlerinde, anne ve babaya güvenli bağlanma düzeyi ile din dersine yönelik tutum düzeyi arasında pozitif ilişki olduğu da ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to find out at what extent the secure attachment levels of high school students to their parents affected the students' behaviors towards the Religious Culture and Ethics Course. In order to determine the attitudes of the students towards the Religious Culture and Ethics Course, a nine-clause attitude scale concerned with the Religious Culture and Ethics Course, developed by Arici (2008), was used with the thirteen-clause Parent as a Secure Base Scale, developed by Cassidy, Ziv, Rodenberg and Woodhouse (2003) and adapted into Turkish by Seven (2010). The scales were applied to total 362 students, determined as sampling group, who study in high schools which are depended on the center of Mus Province. As a result, it was found that 87 % of high school students' attitude levels both toward Religious Culture and Ethics Course and secure attachment levels of the parents were high. Furthermore, the cross table and correlation analyses showed that there was a positive relationship between the levels of the secure attachment and the levels of attitude towards the Religious Culture and Ethics Course.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :