Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Islam düşüncesinde nefis ve ruh kavramları üzerine bazı değerlendirmeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
610
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Önce nefis ve ruh kelimelerinin sözlük ve ıstılahi anlamları açıklanacak sonra Kuran'daki kullanımı ile ilgili ayetler üzerinde durulacaktır. Daha sonra İslam öncesi dönemlerde bu kelimelerle ilgili yapılan açıklama ve yorumlara yer verilecek, kelimelerin İslam kültüründeki açıklama ve yorumlamaları özet olarak sunulacaktır. Çalışmamız genel bir değerlendirme ile sonuçlanmaktadır. Nefis ve ruh kelimeleri, İslam kültüründe insanı tanımlamada en çok kullanılan kavramlardandır. Bu kavramların anlam zenginliği, işaret ettikleri anlamın çok boyutluluğundan kaynaklanmaktadır. İnsanın madde ve mana boyutu her dönem tartışılmış ve özellikle nefis kavramı ile ilgili açıklamalar kelimenin tezahürlerine bakılarak farklı şekillerde değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

This study is three section. First the words meaning and term meaning of the soul and spirit will be explain then to use this words interest in the verse of Koran. Then to give this words how explained and interpreted before of İslam age and İslam age. Our study with general evaluate is conclude. Soul and spirit words, most use words to recognize human in the culture of İslam. This state is to result from rich of the meaning of the this words and the most dimension of the meaning of to point out. Every age the person with substance and sense has debated and especially to explain about soul looking to come into being of the word.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :