Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iran’dan avrupa’ya gönderilen diplomatik heyetlerin batıdaki gelişmelere bakış tarzı (1809-1838)

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD.1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. asrın başlarında İran idaresini elinde bulunduran Kaçar Hanedanı'nın Avrupa ile teması Feth Ali Şah ile birlikte başlamıştır. Bu dönemdeki temaslar daha çok İngiltere, Fransa ve Rusya'nın İran'a müdahaleleri doğrultusunda gelişmiştir. Daha sonra bu devletlerin İran üzerinde siyasi, iktisadi ve askeri nüfuz mücadelesine girmeleriyle devam etmiştir. İran'da güçlü ve olaylara muktedir bir idarenin olmayışından kaynaklanan siyasi yetersizliğin üstüne bu devletlerin ekonomik ve askeri üstünlükleri de eklenince bağımsızlığın elden çıkmasını gündeme getirmiştir. Durumu kurtarmak için Rusya ve diğer Avrupa başkentlerine elçiler ve heyetler gönderilmiştir. Londra, Petersburg ve Paris'e gönderilen heyetler diplomatik temasların yanında buradaki gelişmeleri de görme fırsatı bulmuşlardır. Seyahatleriyle ilgili olarak tuttukları günlük ve notlarda buralardaki gelişmeleri izah etmeye çalışmışlardır. İran'a dönüşlerinde yayınladıkları bu günlük notlarda görüldüğü kadarıyla gelişmelerin esas sebeplerini araştırmadıkları, yüzeysel olarak baktıkları, ekonomik ve teknik olarak nasıl istifade edilebileceğine dair fikir beyan etmedikleri, gelişmelerin taklidi ve özellikle İngiliz uzmanlar tarafından İran'da uygulanmasını dile getirdikleri görülmektedir. Zamanlarının çoğunu onurlarına düzenlenen eğlencelerle geçirmişlerdir. Feramason localarına üye olmalarından sonra İran'ın milli kaynaklarının imtiyaz olarak peşkeş çekilmesi sürecine destek verdikleri görülmektedir. İran'a dönüşlerinde kendi devletlerinin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını yabancı elçiliklerin kapısında teslim etmişlerdir.

Özet İngilizce :

The contact with Europe of Kacar dynasty administrates Persia at the beginning of the century XIX begins with Feth Ali Şah. The contacts in this period progress in the direction of interference of Britain, France and Russia to Persia. Afterwards, this situation continues by struggling for the sake ofSuperiorities of these countries in terms of political, economical and military. Danger of losing independence comes into question because of lack of a strong and effective governance in Persia as well as these state's economic and military advantages. In order to find solution to this situation the ambassadors and the delegations are sent to the capitals of Russia and the other European countries. The delegations sent to London, St. Petersburg and Paris witness to the events in these cities as well as diplomatic contacts. They try to explain the developments in here in daily and notes about their travels. When they return to Persia, in their dailies and notes published, it is seen that it is not investigated the main causes of developments, researched superficially them, not expressed ideas about how to benefit economically and technically from these developments and emphasized the implementation of developments especially by the British experts. They spend most of their time with the entertainments held in their honor. Having become a member of Feramason lodge, it is seen that they support the process of being given the national resources of Persia as concession.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :