Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haydar aliyev'in 90 yıllık mirası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1
Görüntülenme :
533
DOI :
Özet Türkçe :

Azerbaycan'ın kurucusu Milli Lider rahmetlik Haydar Aliyev'in 80 yıllık yaşamında Azerbaycan halkına bıraktığı en büyük mirası kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız ve özgür Azerbaycan Devleti ile sağlam temeller üzerine inşa ettiği Azerbaycan-Türkiye ilişkileridir. Azerbaycan Devleti tarihinin 20. yüzyılın son yarısında yer alan toplamda 30 yıllık süre içinde Haydar Aliyev, Azerbaycan halkının ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel yaşamına kalıcı katkılar koymuş ve silinemeyecek kalıcı izler bırakmıştır. 1918 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilanında Osmanlı Devleti tarafından Azerbaycan devletine ve halkına verilen destek ile 1991 yılında ilan edilen Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkenin Türkiye olması, rahmetlik unutulmaz lider Aliyev'in "Tek millet, iki devlet" görüşünü açıklamasına ve bu görüşün doğruluğunu ortaya koymaktadır. Aliyev bu düşüncesi ve inancı doğrultusunda, Azerbaycan'ın bağımsızlık ilanından hemen sonra Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çok sağlam temeller üzerine kurulması için özel bir çalışma başlatmıştır. Özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının kurgulanmasında ve hayat geçirilmesinde Haydar Aliyev'in katkıları çok büyüktür. Bu boru hattı ile Azerbaycan, petrolünü dünya piyasasına direkt olarak sunarken, Türkiye ile olan bağlarını da sağlamlaştırmış ve kopmaz bir şekilde güçlendirmiştir. Haydar Aliyev'in Türkiye ile başlattığı bu işbirliğinin arkasından Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı projeleri başlatılarak Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden dünya ile bağlarının daha da güçlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Türkiye ile başlatılan bu ekonomik bağların arkasından kültürel ve bilimsel ilişkiler gelmiş, her iki ülkedeki yüksek eğitim kurumları yoğun bir işbirliği içine girerek ortak bilimsel çalışmalar başlatılmıştır. Bu makalenin amacı Azerbaycan'ın kurucusu Milli Lider rahmetlik Haydar Aliyev'in gerek Azerbaycan devletine, gerekse de Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine koyduğu unutulmaz ve tarihe geçmiş katkıları araştırmak ve incelemektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The most valuable heritage, National Leader Haydar Aliyev left to the people of Azerbaijan after completing his 80 years of life is the self supporting, sovereign and independent Republic of Azerbaijan and the relations in between Azerbaijan and Turkey which he managed to built on solid grounds. Of the history of State of Azerbaijan, within the 30 years he served which took place in the second half of the 20th century, he contributed lasting supplements to the economic, communal, and cultural life of the people of Azerbaijan and left behind indestructable permanent traces. After the declaration of independence on 1918, the support given by the Ottoman Empire to the people of Azerbaijan and to State of Azerbaijan and Turkey being the first country to recognize Azerbaijan's independence on 1991, proves the correctness of the unforgettable deceased national leader Haydar Aliev's saying "One nation, two states" and explains the reasons of this concept. In the wake of this concept and belief, right after the declaration of independence Aliev started a special workout on building this idea onto strong bases. Especially Aliev's contributions on the picturing and realization of Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline is overwhelming. While Azerbaijan marketing her petroleum products directly to the world market through this pipe line, strengthened her ties with Turkey quite strongly as well. Baku-Tbilisi-Erzurum natural gas pipe line and Baku-Tbilisi-Kars railway projects took start after this joint venture of Aliev's with Turkey, with the aim of solidifying Azerbaijan's economic ties with the world through Turkey. Cultural and Scientific relations followed this economic venture of Azerbaijan with Turkey and Higher Education Institutions of both countries started a dense cooperation leaded to common scientific researches jointly. The aim of this paper is to research the unforgettable and historical contributions of the national leader and founder of the Republic of Azerbaijan Haydar Aliev to the State of Azerbaijan and the to the everlasting relations of Azerbaijan and Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler

Zhala

  • tez yazıyorum metni indiremiyorum
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :