Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dini müeyyide bakımından trafik suçları

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Nüfusun artmasına ve ekonomik düzeyin yükselmesine paralel olarak artış gösteren taşıt sayısı ve buna bağlı olarak trafik eğitiminin yetersizliği trafik kazaları ve suçlarını da beraberinde getirmektedir. Söz konusu trafik ihlal ve suçlarının azaltılmasına yönelik, gerek yol standartlarının gerekse araç güvenlik standartlarının artırılmasına rağmen özellikle insan kaynaklı trafik suçları azaltılamamaktadır. Bu problemin biçimsel yollarla çözülmekten öte, bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve kişinin vicdanî sorumluluğunun öne çıkarılması boyutu da vardır. Kanaatimizce kişiye trafik bilinci ve sorumluluk kazandırmanın en önemli yollarından birini de din oluşturmaktadır. Örneğin, trafik suçu işlemiş birine uygulanan hukuki yaptırımların yanında dini sorumlulukların da önemli olduğunu anlatmak insan kaynaklı trafik suçlarının azaltılmasında etkili olabilir. Hak konusunda orijinal bir nazariye geliştiren İslam hukuku kul hakkı konusunda evrensel ilkeler koymuştur. Bu bağlamda yasak/haram fiiller için dini ve medeni müeyyide şeklinde ikili bir ceza anlayışının belirlenmiş olması özellikle trafik güvenliğini sağlama ve kuralların ihlalini azaltma yönünde ciddi katkılar sağlayacak zenginliğe sahiptir. Bu çalışma trafik suçlarına yönelik dini müeyyide bağlamında farklı bir yaklaşım getirmeyi hedeflemektedir.

Özet İngilizce :

The more population and economic situation increase in the same parallel the number of vehicles increase. The lack of traffic education causes accident and traffic crimes as well. A lot of work is being done to decrease the violation of traffic rules and crimes. Although there are reasonable improvement in land route standards and the standards of vehicle security has been increased, especially the traffic crimes which stems from human mistakes continue to increase. Rather than to solve this problem in formal ways we have to focus on persons conscience and comprehension. We believe, one of the important ways to increase person's traffic awareness and make him accountable goes through religion. For example, while applying formal punishment to the one who has committed traffic crime, in the same way to remained him his religious responsibilities can be effective in decreasing such crimes. We can say that the Islamic Law has developed an original theory about the rights and especially in the issue of servant's rights has universal rules. Within this frame, for the acts of forbidden/unlawful, the Islam has accepted dual sanctions which can be summarized as religious and civil. Thus for decreasing traffic crimes, increasing its safety and encouraging people to obey the rules Islam can have a serious contributions. In this article we will focus on the traffic crimes and within the frame of religious sanctions will try to develop a different approach.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :