Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dağlik karabağ’da nüfus hareketleri

Yazar kurumları :
Qafqaz Üniversitesi, İktisadi İdare Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
768
DOI :
Özet Türkçe :

Eskiden beri Türk kültür dünyasının sınırları içinde kalan Karabağ, Azerbaycan'ın eski yerleşim merkezlerinden biri olmakla birlikte, yüzyıllar boyu Türklere kışlak görevi yapmış, birçok Türk hükümdarının karargâhı olmuştur. Karabağ'da ilk nüfus hareketleri 8. yüzyılda o dönemde Arran diye bilinen bölgede başlamıştır. Bu dönemde aslen Kafkaslı olmayan Ermeniler tarafından yapılan baskı sonucu Dağlık Karabağ'ın yerli halkı 8. yüzyıldan başlayarak 10. yüzyılın sonlarına kadar tam anlamıyla medeni ve ideolojik asimilasyona uğratılmıştır. I. Petro (1796-1825) devrinden başlayarak güneye açılmak niyetinde olan Rusya, bu düşüncesini gerçekleştirmek için ilk önce Kafkazya, sonra da İran ve Osmanlı devletlerini işgal etmeyi planlamıştır. Bu yüzden Rusya, Kafasya'yı işğal etme siyasetinde Ermenileri devamlı kullanmaya başlamış ve karşılığında onlara bu bölgelerde devlet kurmaları için imkan vereceğini vaadetmiştir. Komşu ülke ve bölgelerden topladığı Ermeniler'i esas olarak 1828'den sonra işğal ettiği Azerbaycan topraklarına toplamaya başlamışdır. Sovyet dönemi Dağlık Karabağ'ın etnik yapısına gelince ise, Ermenilerin Dağlık Karabağ'daki sayısı 1939'a kadar hızla artmış, 1939'dan sonra ise inmeye başlamıştır. Statistik rakamlara bakılırsa, Ermenilerin buradaki nüfusu 1959-1979 yılları arasında ortalama 10-12% kadar azalmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Karabakh which has been inside of boundaries of Turkish cultural world, along with being Azerbaijan's ancient settlement centers, has also served as a winter camp for Turks, as well as headquarters of the a number of Turks rulers. The first population movements in Karabagh started in the 8th century at the region called Arran back then. At this time of the history the local people of the Nagorny Karabakh were exposed to a full cultural and ideological assimilation from the 8th to 10th century by the Armenians who do not originate from the Caucasus region. Beginning with the I Peter (1796-1825) Russia in an intention to move south, planned to occupy first Caucasus, and later Iran and Ottoman states in order to realize this intention. Therefore Russia, as part of Caucasian occupation politics continuously started using Armenians and in equivalent promised that it would allow them to build their own state. Russia started gathering the Armenians that were collected from the neighboring regions that it occupied after the year 1828 into the Azerbaijan lands. As to the ethnic structure of the Nagorny Karabakh in the Soviet time, number of Armenians in the Nagorny Karabakh rose until 1939, but started to decline after the 1939. When the statistical figures are considered, then the population of Armenians here has diminished about 10-12 % between the years 1959-1979.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :