Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çelebi mehmed’in kuzey anadolu yerel türkmen beyleriyle mücadeleleri ve sonuçları

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Çelebi Mehmed, babası Yıldırım Bayezid'in Timur'a karşı kaybettiği 28 Temmuz 1402 tarihinde vuku bulan Ankara Savaşı'na Osmanlı ihtiyat kuvvetlerinin komutası vazifesiyle katılmıştır. Savaşın kaybedileceği zahir olunca, yanında bulunan bazı beylerin de telkinleriyle Timur'a esir düşmemek, komuta ettiği kuvvetlerin telef olmasını engellemek ve esir düşen babasının yerine Osmanlı tahtına da oturabilmek için yaklaşık 1000 kişilik maiyetiyle beraber, sancakbeyliği yaptığı Amasya havalisine doğru gitmek üzere savaş meydanından ayrılmıştır. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı öncesi, Osmanlı otoritesini Anadolu'da tamamen tesis etme faaliyetini kabul etmeyen ancak dirençlerinde de başarılı olamayarak konumlarını kaybetmiş yerel Türkmen beyleri Anadolu'ya hâkim olduğunu ilan eden Timur'a itaatlerini bildirerek eski yurtlarında yeniden hüküm sürmeye başlamışlardır. Çelebi Mehmed'in Amasya havalisine dönüşünden sonra karşı karşıya kaldığı en mühim konu, Kuzey Anadolu'da küçük yerel beyler konumunda olan Kara Yahya, Kara Devlet Şah, Kubadoğlu, İnaloğlu, Gözleroğlu, Köpekoğlu, Mezid Beg gibi beylerle mücadele etmek olmuştur. Bu çalışmada da Çelebi Mehmed'in Kuzey Anadolu havalisinde mütemekkin yukarıda adı geçen yerel beylere karşı giriştiği mücadeleler, elde ettiği başarıların kardeşlerini bertaraf etmesine ve Osmanlı tahtına tek başına oturmasına olan etkileri üzerinde durulacaktır. Döneme ait bilgiler ihtiva eden kroniklerde yer alan kayıtlar ışığında bir değerlendirme yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Çelebi Mehmed, for the purpose of command of Ottoman forces, participated Ankara War that his father Yıldırım Bayezid had lost against Timur on July 28 1402. When the war will be lost appeared, with some gentlemen's suggestions he leaved the battlefield together with his entourage of about 1000 people and went straight to the provinces in the vicinity of the Amasya where he administrated as a Sanjak-bey. Hereby he will not to be held captive by Timur, will keep from forces commanded by him not to die and will sit in the Ottoman Throne that place of his father which was held captive. Before the Battle of Ankara in the period of Bayezid, the local Turkmen chieftains which not accepted the establishment of Ottoman authority in the Anatolia and not be successful their resistance, lost their positions. They also accepted the submission of Timur which declared his sovereignty in Anatolia and hence they began to reign the former homeland again. After his return to the vicinity of Amasya, the most important issue by Celebi Mehmed was to fight like gentlemen in the North Anatolia, which is the small local guys Black John, the Black State Shah, Kubadoğlu, İnaloğlu, Gözleroğlu, Köpekoğlu, Mezid Beg. The aim of this study is to discuss the struggles of Çelebi Mehmed against the above-mentioned local gentlemen where the vicinity of the North Anatolian, his achievements that disposed his brothers and will be focused on the effects of the Ottoman throne to sit alone. Chronicles, in the light of the records which contain information regarding the relevant period will be considered.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :