İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş

Globalleşme ve teknolojik gelişmeler işletmelerin kurumsallaşmalarını pozitif yönde etkilerken, bilgi akış süreçlerinin daha karmaşık yapılar haline dönüşmesine neden olmuş ve bilgi kontrolü bir sorun haline gelmiştir. İş zekâsı sistemleri; teknolojik gelişmeler sonucu çeşitli düzenlemeler yoluyla oluşturulmuş bileşenleriyle; çeşitli veri kaynaklarından elde edilen verileri ayrıştırıp kümeleyerek bir düzen altında depolanması, depolanan verilerin istatistiki yöntemler ile ilişkilendirilmesi ve her düzeyde bilgi kullanıcısı için gerekli bilgilerin raporlanmasını sağlamaktadır. İş zekâsının başlıca bileşenleri; OLAP, OLTP veri madenciliği, veri depoları ve ETL araçları ile farklı amaçlar doğrultusunda çeşitli kaynaklardan elde edilmiş, çok sayıda veriyi işleme, sınıflandırma, analiz etme, rapor sunma gibi faaliyetlerle karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamaktadır. Dolayısıyla iş zekâsı sistemleri; günümüz işletmelerinin karar alma süreçlerini daha kaliteli hale getirmektedir.

Business Intelligence: Conceptual Framework, Components and Process

Changes in organizations’s corporate structures led information processes are more sophisticated resulting that control of information has been an issue. Business intelligence BI systems along with its components developed via technology use provides data to be cleaned, clustered and stored under a specified order. Also BI systems provides information users at all levels to access reports they need .OLAP, OLTP, data mining, data warehouse and ETL tools are the major component of BI systems and they provide information for decision making process by maintaining extracting data from different sources, processing, classifying and analyzing data and reporting necessary information. BI systems help decision makers to ensure the decision making process’ quality

Kaynakça

Codd, Edgar. F. (1970). Providing OLAP (On-line Analytical Processing) to user- analysts: An IT mandate. Communications of the ACM , 377-387.

Eckerson, Wayne (2007). Predictive Analytics. Extending the Value of Your Data Warehousing Investment. The Data Warehousing Institute.

Gangadharan, G. Rathish (2004). Business Intelligence Systems: Design and Implementation Strategies. 2dh Int. Conf. Information Technology Interfaces, (s. 139-144). Cavtat.

Garner Group. (2006). Survey of 1,400 CIOs Shows Transformation of IT Organization is Accelerating. Stamford, ABD: Gartner Group.

Gray, Paul & Negash, Solomon (2003). Business Intelligence. Proceedings of the 9th Americas Conference on Information Systems, Florida, USA, 3190- 3199.

Han, Jiawei & Kamber, Micheline (2006). Data Mining- Concepts and Techniques. San Francisco, ABD: Elsevier Inc. .

Kronios, Andy & Yeoh, William (2010). Critical success factors for business intelligence systems. Journal of Computer Information Systems, , 23-32.

Luhn, Hans P. (1958). The Automatic Creation of Literature Abstracts. IBM Journal of Research and Development , 159-165.

March, Salvatore T. & Hevner, Alan R. (2007). Integrated Decision Support: A Data Warehousing Perspective. Decision Support Systems , 1031-1043.

Matei, Gheorghe (2010). A collaborative approach of Business Intelligence systems. Journal of Applied Collaborative Systems , 91-101.

Malhotra, Yogesh (2000), “From Information Management to Knowledge Management: Beyond the Hi-Tech hidebound' Systems. Information Management & Computer Security , 37-61.

Misner, Stacia, Luckevich, Michael & Vitt, Elizabeth (2002), Making Better Business Intelligence Decisions Faster. Redmond: Microsoft Press

Olszak, Celina. M., & Ziemba, Ewa. (2003). Business intelligence as a key to management of an enterprise. Informing Science , 855-863.

Ranjan, Jayanthi (2009). Business Intelligence: Concepts, Componenets, Techniques and Benefits. Journal of Theoretical and Applied Information Technology , 60-70.

Reinschmidt, Joerg & Francoise, Allison (2000, Ocak). Business Intelligence Certification Guide. Nisan 16, 2014 tarihinde The Data Warehousing Institute: www.redbooks.ibm.com adresinden alındı

Rouhani, Saeed, Asgari, Sara & Mirhosseini, Seyed, V. (2012). Review Study

Business Intelligence Concepts and Approaches. American Journal of

Scientific Research , 62-75.