Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyonun tarımsal fiyatlar üzerindeki etkileri: panel yumuşak geçiş regresyon analizi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü2
Görüntülenme :
224
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının tarımsal fiyatlar üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bu çerçevede geliştirilen ampirik model, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için 1980–2007 dönemi verileri kullanılarak, panel yumuşak geçiş regresyon yöntemi ile tahmin edilmiştir. Bulgular, enflasyonun tarımsal fiyatlar üzerindeki etkisinin düşük enflasyon dönemlerinde pozitif, yüksek enflasyon dönemlerinde negatif olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, enflasyonun tarımsal fiyatlar üzerindeki etkisinin düşük enflasyon oranlarının gözlendiği gelişmiş ülkelerde pozitif, yüksek enflasyon oranlarının gözlendiği gelişmekte olan ülkelerde negatif olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bulgular, enflasyon oranı ile tarımsal fiyatlar arasındaki ilişkinin gelişmekte olan ülkelerde maliyet-fiyat sıkıştırmasına yol açtığı yönünde kanıtlar sağlamakta ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde uygulanan tarımsal fiyat istikrarı politikaları açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the impact of inflation on agricultural prices. The empirical model developed in that respect was estimated for a panel of twenty eight developed and eighty three developing countries over the period 1980-2007 using panel smooth transition regression technique. The findings indicate that the impact of inflation on the agricultural prices is positive in low inflation regime and is negative in high inflation regime. Therefore, we conclude that the impact of the inflation on the agriculture prices is positive in the developed countries in which low inflation rates are observed and is negative in the developing countries in which high inflation rates are observed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :