Dünyada ve Türkiye’de İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi

2008 dünya ekonomik krizi ardından küresel ekonomik dengeler bozulmuş, çalışma hayatının yapısında önemli tahribatlar meydana gelmiştir. 2000-2014 döneminde Gelişmiş Ekonomiler ve özellikle AB merkezli iyileştirme çabaları hedeflenen sonuçları verememiştir. Üstelik küresel krizin olumsuz etkileri her geçen gün daha geniş alana yayılmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

.

Dünyada ve Türkiye’de İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi

.
Keywords:

.

Kaynakça

.