Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk işçiliği ve çocuk işçiliği ile mücadele stratejileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
268
DOI :
Özet Türkçe :

İlk çağlarından beri dünya ülkelerinin neredeyse tamamında görülen çocuk işçiliğinin, bugün de gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun dünyanın her yerinde değişik biçimlerde varlığını sürdürdüğü bilinen bir gerçektir. Çocuk üzerinde fiziksel, ruhsal, toplumsal ve ahlaki açıdan olumsuz etkiler bırakan çocuk işçiliği problemi, büyük ölçüde ülkelerin içinde bulunduğu yapısal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Keza, yoksulluk ve yoksulluktan kaynaklanan tali nedenlere dayanan çocuk işçiliği ile mücadele dünyanın gündemine küreselleşme olgusunun ivme kazandığı 1990'ların başlarından itibaren daha bir yoğunluklu olarak girmiştir. Çocuk işçiliğini önleme çalışmaları sonucunda bugün dünya çapında oldukça önemli bir yol alınmasına rağmen hem gelişmiş, hem de gelişmemiş bütün ülkelerde bir takım eksikliklerin olduğu bilinmektedir. Tabandan gelen baskılarla çocuk işçiliğini önleme konusunda çalışmalar başlatmak zorunda kalan gelişmiş ülkelerdeki yönetimlerin, çocuk işçiliğini önleme konusunda daha etkili yöntemler benimsemeleri ve daha fazla insiyatif almaları gerekmektedir. Çoğu zaman uluslararası organizasyonlar tarafından yönlendirilen ve bu kapsamda çocuk işçiliğini önleme çalışmalarını yürüten gelişmekte olan ülkelerde ise toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

It is known that the child labour problem which is on-going almost all over the world for ages is stil existing in all countries regardless of the level of its development. Child labour leaves socially and morally adverse effects on the working children and arises from the country's structural problems.Combatting child labour has been subjected to the world's attention in the early 1990's when the phenomenon of globalization has been accelerating. Though studies on preventing child labour is highly successful neither in developing countries not developed countries the problem is not completely solved. Especially the governments in developed countries should adopt more effective methods and get more initiative. In the developing countries which is mostly steering by the international organizations the community should be made more conscious.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :