Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir turizm kapsamında toplumsal ve kültürel kimliğin korunması: gökçeada'ya yönelik sürdürülebilir turizm ağaç modeli önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Sürdürülebilir turizm, her aşamasında toplumsal ve kültürel sorumluluk, ekonomik verimlilik ve doğal duyarlılığı içermektedir. Turizm sektörünün var olması ve sürdürülebilirliği, turizme kaynak teşkil eden bölgesel ve yerel alanlara özgü doğal, sosyal ve kültürel değerlerin korunarak kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Bu çalışmada, Gökçeada’da mevcut olan toplumsal, kültürel, doğal ve mimari değerlerin korunarak, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla turizme sunulmasına yönelik model önerilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden gözlem, görüşme ve Delphi teknikleri bir arada kullanılmıştır. Uygulanan yöntemlerle Gökçeada’da sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik ağaç modeli oluşturulmuştur. Önerilen sürdürülebilir turizm ağaç modeli ile turistik destinasyonun sürdürülebilir yaklaşımda gelişiminin sağlanmasına dönük sosyo-kültürel sorunların da çözülmesine yönelik adımlar daha sağlıklı atılabilecektir.

Özet İngilizce :

Sustainable tourism includes social and cultural liability, economic productivity and ecological sensibility in its all processes. The existence and sustainability of tourism industry can only become true, through the naturel, social and cultural values of regional and local areas with maintainable responsibility, that are the sources of the tourism. In this study, a model has been proposed to suggest, which oriented on maintaining social, cultural, natural and architectural values of Gökçeada with the concept of offering tourism in sustainability perspective. It had been used conversation, observation and Delphi techniques which are the techniques of qualitative research methods simultaneously for this goal. It has been suggested a tree model for providing sustainability in Gokceada with this techniques. However developing touristic destinations in sustainability perspective and resolving social and cultural issues may be easier and more with more bloomed methods with suggestion of sustainable tourism tree model.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :