Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde işgörenlerin örgütsel güven algısı ile iş memnuniyetleri arasındaki ilişki üzerine dört ve beş yıldızlı şehir otellerinde yapılan bir araştırma

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Kurumsal güvenin sağlanabildiği işletmelerde işgörenlerin iş tatminleri yükselmekte ve örgütün performansı iyileşmektedir. Dolayısıyla işgörenlerin iş tatminlerine etkileri bakımından güven duygusunun mesai arkadaşlarına, yöneticiye ve kuruma güven olmak üzere üç boyutlu olarak ele alıp incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmada; otel çalışanlarının mesai arkadaşlarına, yöneticilerine ve kurumlarına duydukları güvenin boyutlarının işgörenlerin işlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini etkileyip etkilemediği tartışılmaktadır. Veriler hazırlanan bir anket ile Mersin, Adana, Hatay, Urfa ve Gaziantep şehir merkezlerinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerden kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. Uygulama dönemi sonunda 306 adet geçerli anket sayısına ulaşılmıştır. Sonuçlar işgörenlerin iş tatminlerinin yükseltilebilmesi bakımından yönetici seçiminde adayların saygınlık ve yetkinlikleri ile liderlik özelliklerine dikkat edilmesi gereğine işaret etmekte ve ayrıca çalışanlara sağlanan kariyer olanakları ile kurumsallaşma düzeyinin yükseltilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, turizm sektöründe güveni üç boyutta ele alan bir çalışmaya literatürde rastlanılmamış olması, çalışmanın otellerde güven literatürüne katkı sağlama potansiyelini berberinde getirmektedir.

Özet İngilizce :

It is the fact that both job satisfaction and company performance increased and developed in the corporations in which organizational trust is established. As a result, it is useful to examine the effects of feeling of trust on employees regarding to three dimensions as trust between employees, trust in managers and organizations. In this paper, whether the dimensions of the trust feelings of the hotel employees in colleagues, managers and organizations affect the level of employee satisfaction is discussed, as a consequence. Data was collected through a questionnaire from four and five star hotels operating in the city center of Mersin, Adana, Hatay, Urfa and Gaziantep. 306 valid questionnaires were included into the analysis. The results indicate that prestige, competence and leadership characteristics of the manager candidates should be carefully taken into account in the process of choosing them as a manager in order to increase employees' job satisfaction. Besides, the results of the study have put forward the importance of the improving corporate governance through providing career opportunities for the employees. This study can contribute to the tourism literature in terms of organizational trust in three dimensions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :