Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel sosyalizasyon taktiklerinin örgütsel bağlılığa olan etkileri: termal konaklama işletmelerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
509
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmeye yeni başlayan işgörenlerin başarılı bir şekilde uyum sürecini atlatması, onların örgüte olan bağlılığını arttırmakta, bu ise kaliteli ve kusursuz hizmet sunumunda olumlu etkiler yaratmaktadır. Ancak, gerek uluslararası gerekse ulusal literatürde birçok örgütsel bağlılık çalışması olmasına rağmen, sosyalizasyon taktiklerinin örgütsel bağlılıkla olan ilişkisini ele alan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Diğer yandan, ilgili literatür taramasında termal konaklama işletmelerinde belirtilen kapsamda yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bakımdan termal konaklama işletmelerinde sosyalizasyon taktiklerinin örgütsel bağlılığa olan etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı termal konaklama işletmelerinde uygulanan sosyalizasyon taktiklerinin örgütsel bağlılığa olan etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma sonucunda temel olarak sosyalizasyon taktikleri ile örgütsel bağlılık arasında kuvvetli ve anlamlı bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The novices coping with the enterprise adaptation process successfully have higher level loyalty to the organization, which in turn positively impacts the quality and excellence of service provided. There are organizational commitment studies both in foreign and domestic literature, but the studies handling the relationship of socialization tactics with the organizational commitment are quite limited. On the other hand, in the related literature review there seems no studies to be realized done in the thermal hospitality enterprises. Therefore, research about the effects of socialization tactics on organizational commitment in the thermal enterprises is needed. In this context, the main goal of the research is to put forward the effects of socialization tactics on organizational commitment applied in the thermal hospitality enterprises. As a result of the research, a strong and significant correlation between socialization tactics and organizational commitment was observed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :