Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karataş Kampusu KİLİS / TÜRKİYE
Telefon / Phone: + 90 348 814 26 66
Faks / Fax: + 90 348 813 93 24
e-posta / e-mail: iibfdergi@kilis.edu.tr