Cilt: 30 Sayı : 1
Aydın İlinde Tüketime Sunulan Çöp Şişlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi
Examination of the Microbiological Quality of Çöp Şiş Available for Consumption in the Province of Aydın
Hilal DEMİRPENÇE,Devrim BEYAZ,Sadık SAVAŞAN

78 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akan İM, (2009). Et ve Bazı Et Ürünleri ile Soğuk Hava Depolarında Pseudomonas Türlerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya 2009, 56.
Hilal DEMİRPENÇE,Devrim BEYAZ,Sadık SAVAŞAN