Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

İletişim ve Sekreterya

 

Arş.Gör. Naciye SOMUNCU

Arş.Gör. Emine ŞİMŞEK

Arş.Gör. İbrahim UYSAL

Bil. İşl. Gülay GÜLAY

 

 

İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 16 06 Faks: 0 374 253 46 41 E-posta: aibuefdergi@gmail.com